Thuis in uw branche

Gebruikelijk loon medisch specialisten met ab 2021

Branchesignalering

  • Publicatiedatum: 2-9-2021

In deze branchesignalering wordt een berekening gegeven van een door de SRA-Branche-expertgroep Medisch acceptabel geachte benadering van het gebruikelijk loon voor medisch specialisten.

Op grond van artikel 12a van de Wet op de loonbelasting 1964 dient het loon van een aanmerkelijkbelanghouder ten minste gesteld te worden op het hoogste van de volgende drie bedragen:

  1. De meestverdienende werknemer;
  2. € 47.000;
  3. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

NB: Deze geactualiseerde versie van 2 september 2021 bevat geen inhoudelijke aanpassingen ten opzichte van de vorige versie van 27 juli 2021; slechts de verwijzing naar de premietabel 2019 is verwijderd om eventuele verwarring te voorkomen.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren