Thuis in uw branche

Eenmalige vakantiedaguitkering in de jaarrekening 2018

Branchesignalering

  • Publicatiedatum: 12-3-2019

Per 1 januari 2019 geldt in de cao voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg een wijziging voor de waarde van een vakantiedag: overuren en toeslagen tellen tot een bepaald maximum mee voor de berekening van de waarde van de uitbetaling van een vakantiedag.

De toeslag geldt voor vakantiedagen die worden opgebouwd vanaf 2019. Tevens zijn afspraken gemaakt over een compensatie over het gemis van loon over de afgelopen jaren. Werknemers die aan de voorwaarden voldoen, krijgen in 2019 een eenmalige uitkering van € 750 euro, verdeeld over drie termijnen van € 250: 31 maart, 30 juni en 30 september 2019. Voorwaarde is wel dat de werknemer dan afziet van verdere juridische procedures over de periode 2014-2018. De cao-afspraken zijn bindend verklaard.

In deze branchesignalering, tot stand gekomen door de Branche-expertgroep Transport & logistiek en SRA-bureau Vaktechniek, leest u wat uw klanten in principe voor 31 maart 2019 moeten regelen met hun werknemers om tot betaling over te gaan (zij moeten immers afstand doen van oude rechten over 2014-2018) en hoe u dit behandelt in de jaarrekening.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.