SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 

Herstel Bouw goed zichtbaar in omzet- en winstresultaten

Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf zit in de lift: de omzet van ondernemingen groeide in 2014 gemiddeld met 4% terwijl de gemiddelde winstontwikkeling met 32% opliep in vergelijking met 2013. Bedrijven in de grote steden (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) en de noordelijke provincies deden het wat omzet betreft beter dan de rest van Nederland. Grotere ondernemingen (met een omzet van meer dan 10 miljoen) zagen de omzet relatief vaak afnemen, de winst daarentegen meer toenemen. Kostenbesparingen zijn met name de oorzaak voor de gemiddelde plus in het mkb. Dit blijkt uit onderzoek van SRA, een netwerk van 370 grote en kleine accountantskantoren dat meer dan 50% van alle mkb-bedrijven als klant heeft.

logo_BiZ2015_SmallDe significante verbetering van omzet- en resultaatontwikkeling in het mkb over 2014 is herleid uit harde, gedetailleerde cijfers, gebaseerd op de jaarrekeningenverzameling van SRA-kantoren in de unieke benchmarkdatabase Branche in Zicht. Op geanonimiseerd jaarrekeningpostniveau kunnen cijfers worden vergeleken, waardoor meer data beschikbaar is dan die waarover bijvoorbeeld banken, het CBS of de kamer van Koophandel kunnen beschikken. Het beeld over 2014 is dus geen prognose, maar een eerste echte 'foto' die een reëel inzicht in ondernemingen, branches, verschillende regio's en het hele mkb van Nederland geeft. Branche-experts en branchepanels geven vervolgens duiding aan de cijfers.

Trendbreuk

Ondanks het feit dat het winstherstel grotendeels te danken is aan beheersmaatregelen, zijn de cijfers een opsteker voor het hele mkb. Vergeleken met vorige jaren is sprake van een echte trendbreuk. De cijfers laten zien dat 57% van de ondernemingen in staat is geweest om de omzet op gelijk niveau te houden dan wel te laten groeien, en dat bij 66% van ondernemingen de winsten ook weer stijgen. Wel zijn grote verschillen te zien tussen branches: industrie en logistiek doen het heel goed, maar Automotive, detailhandel en bouw blijven relatief gezien achter.

Bouw

De bouwsector zag de vraag en de investeringen lange tijd teruglopen, maar lijkt de bodem in 2014 te hebben bereikt. Verschillende indicatoren wijzen op een voorzichtige verbetering: Het aantal faillissementen nam af, de woningnieuwbouw trekt aan dankzij de opkrabbelende huizenmarkt, de waarde van de afgegeven bouwvergunningen neemt toe en de orderportefeuilles raken geleidelijk beter gevuld.

Productie in de plus

Het herstel in de bouw was vorig jaar ook al goed zichtbaar in de omzet- en winstcijfers. De omzet nam in de sector met gemiddeld 6% toe ten opzichte van 2013, terwijl Nederland als geheel [1] een stijging van 4% liet zien. Alleen de industriële sector (+13%) en logistiek (+8%) deden het beter dan de bouw. De productie liet in 2014 een stevige plus zien: de onderhanden projecten namen toe. Het eigen vermogen steeg met ruim 7%. De winstontwikkeling in de bouw was eveneens relatief positief. De winst (voor belastingen) steeg met 48%, versus 32% voor het Nederlandse bedrijfsleven als geheel. Verder namen de voorraden met 13,5% af, versus -0,7% voor Nederland.

Grote onderlinge verschillen

Opvallend was dat de winstontwikkeling binnen de bouwsector sterk uiteenliep. Zo zagen bijna vier op de tien bedrijven de winst in 2014 met maar liefst 50% of meer aantrekken. Daar stond tegenover dat bijna 17% juist een winstdaling van 50% of meer moest slikken. Voor de sector als geheel gold dat de winst bij ongeveer 65% van de bouwbedrijven gelijk bleef of steeg, terwijl deze in om en nabij de 35% van de gevallen daalde. Voor de omzet waren die getallen achtereenvolgens bijna 57% en ruim 43%.

Perspectieven

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) verwacht dat de bouwproductie dit jaar met 3% zal toenemen. Daarnaast zal de werkgelegenheid in de sector naar verwachting na zes opeenvolgende jaren van krimp weer gaan stijgen. Positieve cijfers, maar de onderlinge verschillen zijn groot en de markt is veranderd. Om met overtuiging uit de put te kunnen kruipen, moet de bouwsector afstand nemen van oude patronen en zich aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Die vragen om klantgericht denken, strategische samenwerkingsverbanden en veel aandacht voor efficiënte en duurzame oplossingen.

logo-SRA-BiZBranche in Zicht

Voor specialistische kennis over eigen branche en bedrijf én unieke brancherapportages die gebaseerd zijn op de meest actuele en betrouwbare cijfers, trends en ontwikkelingen ontwikkelde SRA voor ondernemers Branche in Zicht. SRA is het grootste netwerk van accountants en adviseurs in Nederland (370 kantoren) dat meer dan 50% van alle mkb-bedrijven als klant heeft. De database van Branche in Zicht verenigt alle jaarrekeningen van al die mkb-bedrijven. De getallen uit de database, aangevuld met kennis van experts uit de eigen branche, geven ondernemers een uitgelezen kans om de positie van hun eigen bedrijf te verbeteren.

Bekijk het rapport


Meer informatie

Branches in Zicht: www.sra.nl/biz2015
SRA en SRA-kantoren: www.sra.nl/

[1] Op basis van de zeven belangrijkste sectoren (Industrie, Bouw, Automotive, Detailhandel, Logistiek, Horeca, Zorg)