SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 

'Slechts' omzetstijging van 3,2%, winstcijfer steviger (49%) voor Detailhandel

Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf zit in de lift: de omzet van ondernemingen groeide in 2014 gemiddeld met 4% terwijl de gemiddelde winstontwikkeling met 32% opliep in vergelijking met 2013. Bedrijven in de grote steden (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) en de noordelijke provincies deden het wat omzet betreft beter dan de rest van Nederland. Grotere ondernemingen (met een omzet van meer dan 10 miljoen) zagen de omzet relatief vaak afnemen, de winst daarentegen meer toenemen. Kostenbesparingen zijn met name de oorzaak voor de gemiddelde plus in het mkb. Dit blijkt uit onderzoek van SRA, een netwerk van 370 grote en kleine accountantskantoren dat meer dan 50% van alle mkb-bedrijven als klant heeft.

logo_BiZ2015_SmallDe significante verbetering van omzet- en resultaatontwikkeling in het mkb over 2014 is herleid uit harde, gedetailleerde cijfers, gebaseerd op de jaarrekeningenverzameling van SRA-kantoren in de unieke benchmarkdatabase Branche in Zicht. Op geanonimiseerd jaarrekeningpostniveau kunnen cijfers worden vergeleken, waardoor meer data beschikbaar is dan die waarover bijvoorbeeld banken, het CBS of de kamer van Koophandel kunnen beschikken. Het beeld over 2014 is dus geen prognose, maar een eerste echte 'foto' die een reëel inzicht in ondernemingen, branches, verschillende regio’s en het hele mkb van Nederland geeft. Branche-experts en branchepanels geven vervolgens duiding aan de cijfers.

Trendbreuk

Ondanks het feit dat het winstherstel grotendeels te danken is aan beheersmaatregelen, zijn de cijfers een opsteker voor het hele mkb. Vergeleken met vorige jaren is sprake van een echte trendbreuk. De cijfers laten zien dat 57% van de ondernemingen in staat is geweest om de omzet op gelijk niveau te houden dan wel te laten groeien, en dat bij 66% van ondernemingen de winsten ook weer stijgen. Wel zijn grote verschillen te zien tussen branches: industrie en logistiek doen het heel goed, maar Automotive, detailhandel en bouw blijven relatief gezien achter.

Detailhandel

In 2014 zijn de bestedingen in de detailhandel voor het eerst weer licht gestegen en ondernemers in de branche zijn weer wat positiever over de toekomst. Binnenlandse factoren die de groei drukten (bijvoorbeeld de haperende woningmarkt) zijn afgezwakt, wat de branche in de kaart speelt. Ook de financiële positie van bedrijven in de sector is over het algemeen verbeterd.

Briesje in de rug

De detailhandel komt van ver. De sector had zwaar te lijden onder de teruglopende bestedingen van consumenten, die vanwege de financiële crisis de hand op de knip hielden. Maar consumenten zien de toekomst weer zonniger in en dat heeft zich vertaald in meer uitgaven aan goederen en diensten. De detailhandel heeft eindelijk de wind weer in de rug, al is het nog niet veel meer dan een briesje. De volumes van de verkopen liggen namelijk nog behoorlijk onder het niveau van voor de crisis.

Omzet blijft gemiddeld achter

De detailhandel liet in 2014 een gemiddelde omzetstijging van 3,2% zien. Weliswaar een groei, maar daarmee bleef de sector wel achter bij het gemiddelde van het Nederlandse bedrijfsleven [1] (4%). Alle andere sectoren lieten een sterkere omzetstijging zien, met uitzondering van de autosector (-1%). Het winstcijfer zag er steviger uit; de detailhandel behaalde een winststijging van 49%, versus 32% voor het Nederlandse bedrijfsleven. Bijna 68% van de detaillisten zag de winst in 2014 toenemen of gelijk blijven. Bij meer dan de helft van deze ondernemingen ging het om een winststijging van minimaal 50%. Het ging dus vooral om forse groei. Dit beeld was anders voor de omzetontwikkeling: hier ging het over het algemeen om mutaties van minder dan 10%. De brutomarge nam per saldo met 4,7% toe ten opzichte van een jaar eerder. Opvallend was verder de behoorlijke stijging van het eigen vermogen (+10,1%), terwijl de langlopende schulden met bijna 5% daalden.

Perspectieven

Ondanks de betere cijfers blijven de vooruitzichten voorzichtig, want de sterke focus op prijs kan roet in het eten gooien. Door de opkomst van discounters snijden veel detaillisten in hun prijzen, maar dit is niet houdbaar. Bodemprijzen en het daaropvolgende margeverlies zouden weleens een vroegtijdig einde kunnen maken aan het prille herstel. Om de detailhandel structureel naar een hoger niveau te tillen, zullen bedrijven in de sector moeten investeren in vernieuwing, personeel en onderscheidend vermogen.

logo-SRA-BiZBranche in Zicht

Voor specialistische kennis over eigen branche en bedrijf én unieke brancherapportages die gebaseerd zijn op de meest actuele en betrouwbare cijfers, trends en ontwikkelingen ontwikkelde SRA voor ondernemers Branche in Zicht. SRA is het grootste netwerk van accountants en adviseurs in Nederland (370 kantoren) dat meer dan 50% van alle mkb-bedrijven als klant heeft. De database van Branche in Zicht verenigt alle jaarrekeningen van al die mkb-bedrijven. De getallen uit de database, aangevuld met kennis van experts uit de eigen branche, geven ondernemers een uitgelezen kans om de positie van hun eigen bedrijf te verbeteren.

Meer informatie

Branches in Zicht: www.sra.nl/biz2015
SRA en SRA-kantoren: www.sra.nl

[1] Op basis van de zeven belangrijkste sectoren (Industrie, Bouw, Automotive, Detailhandel, Logistiek, Horeca, Zorg)