SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 
horeca

Nieuwe SRA-Horecascan: de geldkraan gaat weer open

14 januari 2016 - Horecaondernemers zien 2016 over het geheel genomen zonnig in. Ze gaan uit van een stijging van de omzet en de winst en willen ook weer meer gaan investeren. De economie zien zij minder als nadelige factor, maar juist meer als een steun in de rug. Dit blijkt uit de nieuwste branchescan voor de Horeca van accountantsorganisatie SRA.

Nu het in ons land economisch gezien beter gaat en de koopkracht stijgt, geven consumenten meer uit. Ook in de horeca. De meeste horecaondernemers zijn dan ook positief over de nabije toekomst. Ze verwachten dat de omzet in de eerste helft van 2016 met gemiddeld 8% zal toenemen. De winst zal in die periode naar verwachting met gemiddeld iets meer dan 6% stijgen. Deze visie sluit aan bij die van brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN). ''Wij zijn optimistisch voor 2016'', zegt algemeen directeur Lodewijk van der Grinten, al signaleert hij ook uitdagingen. ''De positieve energie moet komen van een eerlijker speelveld en van reparatie van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid, want die is voor onze branche aantoonbaar contraproductief.''

Net als de consumenten wil het merendeel van de ondernemers die actief zijn in de Horeca dit jaar meer geld gaan uitgeven. Opvallend is dat de investeringsbereidheid ook bij de kleinere bedrijven is toegenomen. Dit kan erop wijzen dat de financiële reserves zijn verbeterd, maar ook de lage rente kan een rol spelen. Horecaondernemers zien hun investeringsniveau in 2016 gemiddeld met circa 5% omhoog gaan. Daarbij gaan respondenten in de logiesverstrekking uit van de grootste stijging (ruim 7%, versus 4,5% voor eet- en drinkgelegenheden). Als gevolg van de grotere investeringsbereidheid neemt ook de behoefte aan externe financiering toe: de respondenten rekenen gemiddeld op een stijging van 2,5%.

SRA_BiZ_Horeca_SKansen en bedreigingen

Na een aantal moeilijke jaren biedt 2016 volgens de horecaondernemers voldoende kansen. Ze zien vooral mogelijkheden in de aantrekkende economie (65% van de respondenten) en een efficiëntere manier van werken (47,5%), gevolgd door marktontwikkelingen (ruim 46%) en de financiële situatie van het bedrijf (bijna 40%). Opvallend is dat respondenten in de logiesverstrekking nu veel minder kansen zien door efficiënter te werken dan een jaar geleden: bijna 22% ten opzichte van ruim 54% in de vorige Horecascan. De respondenten in deze deelbranche noemden samenwerken & netwerken juist veel vaker als groeimogelijkheid dan een jaar geleden.
De ondernemers zien echter ook beren op de weg.

Als belangrijkste bedreiging voor dit jaar noemen zij overheidsmaatregelen (45,6%). In geen enkele branche is er zo veel regelgeving als in de horeca. Ondernemers zien daarnaast de kredietverlening door de banken (bijna 42%) en een tekort aan gekwalificeerd personeel (40%) als uitdagingen. Blijven vernieuwen is essentieel om succesvol een horecazaak te leiden. Dit laatste geldt in het bijzonder voor ondernemers met eet- en drinkgelegenheden en meer dan 10 fte's in dienst. Het vinden en behouden van vakbekwaam personeel vinden zij – samen met nieuwe maatregelen van de overheid - de grootste uitdaging voor 2016.

De Horecascan als benchmark

De nieuwste branchescan voor de Horeca werd ingevuld door 160 respondenten. Van hen werkt iets meer dan een vijfde in de logiesvertrekking en heeft bijna 80% een restaurant, café of cafetaria. Ruim 90% van de respondenten is directeur-grootaandeelhouder of eigenaar. Het merendeel van de respondenten heeft minder dan 10 fte’s in dienst (ruim 71%), 22,5% heeft tussen de 11 en 25 fte's.

De Horecascan is een initiatief van SRA, de grootste accountantsorganisatie van Nederland met een netwerk van 370 accountantskantoren. De scan geeft horecaondernemers direct inzicht in hoe zij er financieel voor staan en in hoe zij het doen ten opzichte van branchegenoten. 

Mkb-branchescan 2016

De Horecascan wordt – evenals de andere branchescans - medio 2016 omgevormd tot een brede mkb-scan met branchespecifieke uitkomsten. Hiermee wordt de scan interessant voor elke mkb-ondernemer van Nederland. Op het moment dat er voldoende respons is binnen een bepaalde branche, krijgt de ondernemer ook de branchespecifieke kansen en bedreigingen, bijvoorbeeld op ICT- of personeelsgebied. Ook algemene zaken zoals overheidsmaatregelen, de stand van de economie en maatschappelijke trends worden meegenomen. Uniek aspect van de scan is het gratis persoonlijke  adviesrapport dat elke ondernemer direct na invulling van de scan ontvangt, inclusief inzicht in de toekomstverwachtingen van de branche.