FAQ Branche in Zicht

FAQ BiZ

Heeft u een vraag? Wellicht vindt u het antwoord bij onze FAQ. Of stel uw vraag via biz@sra.nl

Werking

Hoe werkt BiZ?

Via automatische aftapkranen wordt de SRA-BiZ-database gevuld met jaarrekeningen van  de SRA-accountantskantoren. Na een verrijking via de KvK, anonimisatie en een analyse op onder andere outliers, kunt u door het samenstellen van referentiegroepen een benchmarkrapport opvragen voor uw (toekomstige) mkb-klant. Meer informatie over de verschillende benchmarkrapporten vindt u hier.

Wat voor BiZ-demo's kan ik krijgen?

Elke laatste dinsdag van de maand geven wij standaard een online demo. U kunt zich daarvoor hier aanmelden. U kunt ook een demo aanvragen exclusief voor uw kantoor (online of op locatie).

Hoe lever ik jaarrekeningen aan of vraag ik rapporten op?

Ongeacht of u een BiZ abonnement heeft of niet, kunt u jaarrekeningen aanleveren door het rapportagepakket te koppelen aan de SRA database. Hiervoor hebben Caseware, MLE, Visionplanner en Exact Audition kosteloze koppelingen beschikbaar. Lees hier hoe u per softwareleverancier de koppeling kunt installeren voor het versturen van data en opvragen van rapportages.

Vanaf hoeveel jaarrekeningen kan een benchmarkrapport worden opgevraagd?

Het minimum is 20. Bij referentiegroepen tussen de 20 en 30 staat er een uitroepteken met de waarschuwing dat er minder dan 30 in de groep zitten, maar wel een rapport kan worden gedownload.

Hoe komt de referentiegroep tot stand?

Lees onze verantwoording over de totstandkoming van de benchmarkdata. 

Is BiZ nu 'af'?

Nee, we blijven permanent door ontwikkelen. Daar is het platform ook op ingericht. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe koppelingen aan externe databases en softwarepakketten, kpi’s op het gebied van ESG en rapporten per branche.

Zijn de cijfers wel valide?

Ja, de cijfers worden geanalyseerd en gevalideerd voordat ze in de database worden opgenomen. Bekijk de validatieregels.

Waarom wijkt de ratio van de brutomarge in de referentiegroep af van de berekende waarde in de winst- en verliesrekening?

De ratio in de grafiek is een (horizontaal) gemiddelde van alle brutomarge percentages, die eerst op basis van de omzet en kostprijs per deelnemer zijn berekend. In de winst- en verliesrekening staat de gemiddelde omzet en de gemiddelde kostprijs en daaruit afgeleid de gemiddelde marge. Maar als die door de gemiddelde omzet wordt gedeeld, is er een gewogen (verticaal) gemiddelde. In statistische termen: horizontale gemiddelden zijn ongewogen; verticale gemiddelden zijn gewogen. Tenzij de populatie normaal is verdeeld, zullen deze altijd iets van elkaar afwijken. Als het ongewogen gemiddelde groter is dan het gewogen gemiddelde, zijn er meer bedrijven met een omzet lager dan gemiddeld die een hogere marge realiseren en omgekeerd. Dit is ook informatie die in de advisering kan worden meegenomen.

Veiligheid

Wat gebeurt er met de aangeleverde jaarrekeningen en hoe weet ik dat dit veilig is?

Na aanlevering worden de financiële gegevens geëxporteerd naar een streng beveiligde database. Er wordt gewerkt met gescheiden databases en fysieke systemen. De databases zijn ondergebracht bij een derde partij. Deze partij voldoet aan alle belangrijke beveiliging- en back-up eisen. Met de verwerking worden de gegevens omgezet naar één uniform model én geanonimiseerd. Een uitgebreide uitleg vindt u hier.

Is het platform AVG-proof?

Ja, lees onze uitleg inzake AVG.

Implementatie

Welke jaarrekeningpakketten hebben een automatische koppeling? En hoe activeer ik deze voor ons kantoor?

Caseware, Exact Audition, Visionplanner en MLE kennen een automatische koppeling. Bekijk hier uitgebreide instructies per pakket.

Ik heb een ander pakket. Kan ik dan toch rapporten opvragen?

Ja, meestal is dat mogelijk. Neem contact met ons op voor nadere toelichting, via biz@sra.nl

Kan ik hulp bij de implementatie krijgen?

Het BiZ team helpt graag bij de verdere implementatie om het platform goed te introduceren binnen het kantoor. Ook zijn er diverse instructie video’s en handleidingen met uitleg over het platform. Mist u instructies? Laat het ons weten!


Staat het antwoord er niet bij? Neem dan contact op met het BiZ-team via:

E biz@sra.nl
T 030 656 60 60