SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 

Nieuw BiZ-platform en de toegevoegde waarde van dashboards

Achter de schermen wordt hard gewerkt om het BiZ-platform te migreren en uit te breiden. De aankomende periode wordt gebruikt om in fases te testen. Naast de ontwikkeling van het platform wordt op dit moment met dashboardpartijen samengewerkt voor een koppeling. Zo kunt u gegevens van uw klant in een dashboard visualiseren en vergelijken met de branchegemiddelden uit BiZ.

Dashboards geven de ondernemer inzicht en controle. De ondernemer wil sturen op relevante, actuele informatie over zijn onderneming en zijn financiële situatie. Dashboards met de juiste stuurinformatie en KPI's maken dit mogelijk. Zeker als de data uit verschillende bronnen op een overzichtelijke manier worden gepresenteerd en de ondernemer interactief kan inzoomen op de voor hem relevante gegevens.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Huisartsen dashboard 
Huisartsen dashboard 

Toegevoegde waarde

Als accountant kunt u dashboards inzetten om uw klanten optimaal te informeren en adviseren. Met data kunt u de mooiste dasboards creëren, maar het is vooral belangrijk dat u klant- of branchespecifieke dashboards maakt die toegevoegde waarde leveren.

Combineer informatie

Door financiële en operationele informatie te combineren met trends en ontwikkelingen in de branche biedt u meerwaarde voor uw klanten. Zeker als u de omzet per vierkante meter voor uw klant kunt berekenen en vergelijken met de branche.

Gebruik het nieuwe BiZ-platform

Met de gegevens uit het nieuwe SRA-BiZ-platform is het nu mogelijk de branchegemiddelden op het niveau van de jaarrekening te verwerken in een dashboard voor de ondernemer. Het nieuwe platform maakt het mogelijk dashboards te realiseren op basis van actuele tussentijdse cijfers, non-financials en KPI’s.

Logo Comandi

Comandi heeft al een koppeling met SRA-BiZ en met het nieuwe SRA-BiZ-platform zullen meer dashboardpartijen aanhaken.

Huisartsen dashboard lees meer > sluit

SRA-BiZ ook in de werkprogramma's

Wist u dat er 200 SRA-kantoren aangesloten zijn bij SRA-BiZ? Deze kantoren gebruiken benchmarkgegevens overwegend in adviestrajecten. Uit gesprekken met deze kantoren blijkt dat SRA-BiZ ook in toenemende mate bij samenstellings-, beoordelings- en/of controleopdrachten wordt gebruikt.

Daarnaast heeft SRA de doelstelling om alle aangesloten kantoren de voordelen van SRA-BiZ te laten ervaren. Door SRA-BiZ in de SRA-Werkprogramma’s op te nemen, verbreden we de toepassingsmogelijkheden. Natuurlijk hopen we dat hierdoor nog meer kantoren ermee gaan werken met BiZ en zo helpen om de benchmarkdatabase te vullen. SRA-BiZ wordt dan van nog grotere waarde.

Het artikel bevat een praktijkcase over onder andere een gespecialiseerd loodgietersbedrijf opgesteld door de heer L. Geerlings RA en de heer K. Geraedts AA.

Koen-Geraedts-Leon-Geerlings-home

Download artikel

Koen-Geraedts-Leon-Geerlings-home lees meer > sluit

Contact

Heeft u vragen over de implementatie van BiZ binnen uw kantoor? Neem dan contact met mij op.

Amida Elmoudni linkedin
T 030 656 60 60
E biz@sra.nl
Amida Elmoudni sluit

Praktijkhandreiking BiZ: strategische aspecten

Dit document geeft op strategisch niveau praktische tips om BiZ optimaal in te zetten in uw organisatie.

Strategische aspecten die in deze handreiking aan de orde komen zijn:

 • Met welk doel gaat u BiZ gebruiken?
 • BiZ in het adviesdomein
 • BiZ in het samenstel- beoordelings- en controledomein
 • Verdienmodel BiZ
 • Profielbeschrijving projectleider

Download de praktijkhandreiking BiZ: strategische aspecten (pdf).

lees meer > sluit

Handreiking: Aan de slag met BiZ

Dit document is bedoeld als leidraad voor de projectleider én voor de eindbeslissers binnen een kantoor en geeft u praktische tips voor het implementeren van Branche in Zicht in uw organisatie.

Iconen-overzichtWe gaan onder meer in op:

 • Hoe stel ik een plan van aanpak op voor BiZ?
 • Hoe ga ik om met bezwaren?
 • Instructie voor de systeembeheerder
 • Hoe zet ik BiZ in als marketingtool?

Download de handreiking >>

lees meer > sluit

SRA-BiZ Praktijkopleiding Adviseren

De SRA-BiZ Praktijkopleiding Adviseren is ontwikkeld voor SRA-kantoren om in de praktijk hun klant- en branchegerichte advieskracht te vergroten, gebruikmakend van Branche in Zicht-instrumenten. Nu ook modulair te volgen!

Aan de hand van concrete klantcases doorlopen de deelnemers de diverse fases van een klantgericht adviestraject (de klantreis). De opleiding sluit af met een gezamenlijke evaluatie van de klantcases, inclusief een vertaling hoe de goede praktijkervaringen met de cases te borgen in de werkprocessen van het kantoor.

De SRA-BiZ Praktijkopleiding Adviseren kan zowel geheel als modulair worden gevolgd.

SRA-BiZ Praktijkopleiding Adviseren

Leerdoelen modules

Module 1   U leert hoe u de situatie en behoeften van uw klant in kaart kan brengen met behulp van een BiZ-benchmarkrapport van uw klant en het vraag- en aanbodkruis. 
Module 2  U krijgt inzicht in de opzet van de opleiding en leert om de deelnemers passend te coachen in hun ontwikkeling naar klantgerichter adviseren. 
Module 3  U leert een verkennend gesprek met uw klant voor te bereiden waarin u een goed beeld krijgt van de situatie, (toekomst)plannen en behoeften van uw klant. 
Module 4 U leert om alle klantinformatie te verwerken in een maatwerk advies en deze vervolgens te bespreken in een klantgericht adviesgesprek.
Module 5 U leert een goede maatwerk offerte op te stellen, deze met uw klant te bespreken en akkoord te krijgen.
Module 6 U leert om de leer- en succespunten uit uw klantcase te presenteren en deze te borgen in de werkprocessen van uw kantoor. 

Drie pijlers

De SRA-BiZ Praktijkopleiding Adviseren is ontwikkeld rondom de 3 pijlers 'kennis', 'vaardigheden' en 'trots'. Kennis en vaardigheden om klanten zowel qua vorm als inhoudelijk als met trots goed te kunnen adviseren. Drie essentiële componenten in de ontwikkeling tot volwaardig BiZ-adviseur.

Deelnemers aan de SRA-BiZ Praktijkopleiding Adviseren leren om hun klanten gedurende het gehele adviestraject goed te begeleiden. Van het goed en gedegen voorbereiden van klantgesprekken, via het ondersteunen bij het maken van beslissingen tot en met het begeleiden naar de gewenste situatie.

Voor wie?

De medewerkers van uw kantoor die klanten adviseren:

 • Accountant medewerker
 • Teamleider/Relatiebeheerder/Accountmanager
 • Directie/Vennoten

Inhoud praktijkopleiding

 • Gerichte training voor klantadviseurs
 • Coaching van leidinggevenden
 • Van vrijblijvend advies naar intensievere begeleiding van klanten en meer adviesomzet
 • Training aan de hand van 3 pijlers: kennis, vaardigheden en trots
 • Praktijkcases ontwikkelen tot succescases: voorbereiding van adviestrajecten voor uw klanten 

Praktische informatie

Vorm en periode:   Incompany. 5 workshops van een dagdeel, in een periode van 3 maanden.
Aparte coachingsworkshop voor Directie/Vennoten.
Groepsgrootte:   Maximaal 8 deelnemers
Kosten:   Gehele opleiding: € 7.999
    Losse module: € 2.000
PE-punten:   15-18 AA/RA/RC/RB Algemeen

Docent

 • Eelco Cremer, trainer/partner bij Sharewater gespecialiseerd in gedrag van professionals.

Intakegesprek

Om de SRA-BiZ Praktijkopleiding Adviseren goed te laten aansluiten bij de kennis en ervaring van de deelnemers en de werkwijze van uw kantoor, vindt voor de start van de praktijkopleiding een intakegesprek plaats tussen de directie van uw kantoor, de trainer en SRA.

Aanmelden

Wilt u uw kantoor aanmelden voor de SRA-BiZ Praktijkopleiding Adviseren of meer informatie? Dat kan per e-mail: aelmoudni@sra.nl of telefonisch op 030 656 60 60.

Contact

Neem voor meer informatie, vragen en/of opmerkingen over de SRA-BiZ Praktijkopleiding Adviseren contact op met Amida Elmoudni:

Amida-Elmoudni

Amida Elmoudni
Productmanager
E aelmoudni@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA-BiZ Praktijkopleiding Adviseren lees meer > sluit

Checklist implementatie BiZ

Een nieuwe manier van adviseren is een grote verandering. De implementatiemanager BiZ van SRA kan hier op diverse manieren bij helpen. Tijdens een persoonlijk worden de wensen van uw organisatie in kaart gebracht en wordt een plan op maat gemaakt. De checklist op deze pagina kan u ook verder helpen.

Download

Checklist Implementatie lees meer > sluit

Enthousiast

Lees wat anderen zeiden over vooruitkijken met BiZ en het SRA-Sectorrapport 'Branches in Zicht'.
Geurt Brouwer

“De klant wil een adviseur die met hem meekijkt over de punt van het schip. Liggen daar ook ijsbergen? De accountant die dat kan, heeft de toekomst.”

- Geurt Brouwer  linkedin
Branche-expert automotive

Wim van Sambeek TijssenCS

“Cliënten zijn zonder uitzondering enthousiast over het rapport en de informatie die hier uit te halen valt. Ze zijn altijd al benieuwd geweest naar hoe hun collega’s er voor staan”.

- Wim van Sambeek  linkedin
Tijssen CS

lees meer > sluit