Thuis in uw branche

BiZ kenmerken

BiZ kent vier specifieke kenmerken, te weten massa, actualiteit, betrouwbaarheid en klantspecifiek.

Massa

Dankzij de geautomatiseerde uploadsoftware (ook wel 'aftapkraantjes') kunt u de aanlevering van jaarrekeningen volautomatisch laten plaatsvinden. Hierdoor realiseren we al jaren achtereen een forse groei in het aantal aangeleverde jaarrekeningen tot een totaal van  bijna 350.000 jaarrekeningen. 

Hoe groter de massa, des te groter de significantie van de resultaten en dus de betrouwbaarheid van de conclusies die eruit kunnen worden getrokken. Het stelt ons bovendien in staat om segmentatie op de benchmarkpopulatie toe te passen, zodat u ook kunt benchmarken op regio, bedrijfsomvang en rechtspersoonlijkheid.  

Actualiteit

Natuurlijk maken we voor de BiZ benchmark gebruik van historische cijfers. Maar in tegenstelling tot andere databanken zijn het wel zeer actuele historische cijfers. Dankzij het automatische uploadmechanisme komen de jaarrekeningen al vroeg in het jaar binnen, zelfs als ze nog niet zijn besproken met de klant (conceptfase).

Door de jaarlijkse groei van het aantal uploads kunnen we steeds eerder benchmarks over het afgelopen verslagjaar aanbieden in plaats van dat u nog maanden genoegen moet nemen met cijfers van twee jaar geleden. Zie onderstaande analyse van het moment waarop we 5.000 jaarrekeningen in de BiZ-database hadden zitten.

Wanneer 5.000  jaarrekeningen beschikbaar?

  • Verslagjaar 2015: eind april 2016
  • Verslagjaar 2016: begin april 2017 
  • Verslagjaar 2017: 23 maart 2018
  • Verslagjaar 2018: 19 maart 2019 
  • Verslagjaar 2019: 11 maart 2020
  • Verslagjaar 2020: 11 maart 2021

Betrouwbaarheid

De belangrijkste graadmeter voor de betrouwbaarheid van de benchmarkcijfers bent u zelf: dankzij de kwaliteit die u als SRA-kantoor jaar-in-jaar-uit levert geven de jaarrekeningen die in het benchmarkplatform verzameld worden een betrouwbaar beeld van het financiële reilen en zeilen van de ondernemingen waarop ze betrekking hebben.

De grote hoeveelheid jaarrekeningen voegt daar nog een dimensie aan toe, want hierdoor kunnen we benchmarks teruggeven waar de zogenaamde ‘uitbijters’ (ondernemingen met sterk afwijkende cijfers) uitgehaald zijn. Het beeld dat resteert wordt daarmee een stuk representatiever voor de doelgroep.

Het platform is ook betrouwbaar vanwege de grote aandacht voor veiligheid en anonimiteit. De benchmarkcijfers mogen nooit te herleiden zijn tot individuele ondernemingen en er zijn tal van maatregelen getroffen om onbevoegde toegang tot de database te voorkomen.

Klantspecifiek

Een SRA-BiZ benchmarkrapport is niet alleen een sectorrapport met cijfers, analyses en trends uit de geselecteerde branche. In het rapport vindt u altijd de cijfers (balans + verlies- en winstrekening + kengetallen) van de individuele klant terug. Het is dus echt een rapport om met uw klant te bespreken en om klantspecifieke conclusies aan te verbinden.

Contact

SRA-BiZ
E biz@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren