Thuis in uw branche

BiZ: Vaktechnische kennis

Data dragen bij aan de kwaliteit van kwaliteit van processen. De vraag is: hoe zet u BiZ-data en kennis in voor uw vaktechnische processen? Inmiddels is de eerste pilot afgerond voor de inzet van BiZ-data bij risicogericht samenstellen.

Het rekenmodel en de handleiding zijn als premium beschikbaar. Via een link wordt in de werkprogramma's naar BiZ verwezen. Daarnaast is specifieke branchekennis beschikbaar met betrekking tot risicoanalyse en fraude: op welke aspecten moet u per branche extra alert zijn? Deze vindt u in de SRA-branchetemplates, de SRA-werkprogramma's en de praktijkhandreiking Fraude. 

"81,3% van de BiZ-gebruikers is tevreden tot zeer tevreden over de mate waarin SRA-BiZ bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van controle- en samenstelwerkzaamheden"
Bron: BiZ-gebruikersonderzoek

Rekenmodel BiZ-analyzer

BiZ kan een belangrijke normatieve rol spelen bij het vaststellen van cijfermatige verbanden en afwijkingen. Het rekenmodel vergelijkt de jaarrekening- en balanscijfers over meerdere jaren, de verhouding tussen de posten (wat zou je per post verwachten op basis van de branchecijfers?) en houdt rekening met een toegestane tolerantie van de afwijkingen.

Immers, deze zijn deels ook verklaarbaar. Personeelskosten kunnen bijvoorbeeld flink stijgen in een bepaald jaar als gevolg van een loonsverhoging als onderdeel van een nieuwe cao.  Indien u twee benchmarks invoert, berekent de tool welke posten volgens deze methodiek te hoog of te laag uitvallen en om nader onderzoek vragen.

  • Rekenmodel
  • Toelichting 

Graag ontvangen we uw feedback, zodat we dit model waar mogelijk verder kunnen verbeteren en straks ook geautomatiseerd kunnen inbouwen in het platform.

SRA-branchetemplates

Branchetemplates zijn een nuttig hulpmiddel als onderdeel van de werkprogramma’s.  Deze zijn beschikbaar voor:

SRA-werkprogramma's

Met de SRA-Werkprogramma's kunt u de efficiency en de kwaliteit van de werkzaamheden binnen uw kantoor sterk verbeteren. De werkprogramma’s zijn volledig gebaseerd op risicoanalyse. In de werkprogramma’s voor Controle en Samenstellen is een link opgenomen naar de BiZ-benchmark.

Praktijkhandreiking Fraude 

In de praktijkhandreiking Fraude worden risico's voor de volgende branches specifiek uitgelicht:

  • Automobielbranche 
  • Bouwbranche 
  • Detailhandel 
  • Tuinbouwbranche 
  • Transportbranche 
  • Zorginstellingen 

Zie ook: Signalering Top 5 Frauderisico's in de automobielbranche 

Leidraad voor de accountant

In de Leidraad voor de accountant (Branche-informatie) voor kleine en middelgrote organisaties wordt uitgebreid aandacht besteed aan het werkterrein van de accountant; de branche van zijn klant. Van in totaal elf sectoren worden de meest relevante branches beschreven vanuit de optiek en de informatievraag van een accountant.

Dit betekent naast een overzicht van trends en ontwikkelingen binnen een branche ruim aandacht voor typische 'accountantsonderwerpen', zoals administratieve organisatie, controle en externe verslaggeving voor zo ver deze voor een bepaalde branche bijzonder zijn.

Contact

SRA-BiZ
E biz@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren