Thuis in uw branche

Veelgestelde vragen

We zetten de meeste gestelde vragen plus antwoorden over BiZ voor u op een rij.

1. Hoe werkt BiZ?

Via automatische aftapkranen wordt de SRA-BiZ-database gevuld met jaarrekeningen die gemaakt zijn door de SRA-accountantskantoren. Na een verrijking via de KvK, anonimisatie en een analyse op onder andere outliers kunt u door het samenstellen van referentiegroepen een benchmarkrapport opvragen voor de mkb-onderneming.

De verschillende benchmarkrapporten maken onder andere de volgende zaken inzichtelijk:

  • De jaarrekening van de onderneming vs. de jaarrekening van de referentiegroep
  • De balans van de onderneming vs. de balans van de referentiegroep
  • Algemene kengetallen van de onderneming vs. kengetallen van de referentiegroep
  • Branchespecifieke kengetallen van de onderneming vs kengetallen van de referentiegroep
  • Een uitgebreide meerjarenvergelijking

Naar de voorbeeldrapportages

2. Hoe lever ik jaarrekeningen aan?

U kunt jaarrekeningen aanleveren door het door uw kantoor gebruikte rapportagepakket te koppelen aan BiZ. Hiervoor hebben Caseware, MLE en Unit4 koppelingen beschikbaar die voor alle aangemelde BiZ-kantoren kosteloos beschikbaar zijn. Hieronder vindt u per softwareleverancier hoe u de BiZ-koppeling kunt installeren. Deze koppeling kunt u ook gebruiken om BiZ-rapporten op te vragen.

Naar de handleidingen

3. Wat gebeurt er met de aangeleverde jaarrekeningen en hoe weet ik dat dit veilig is?

Omdat de samenwerking tussen de betrokken partijen gepaard gaat met de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens hechten wij er waarde aan dat met deze gegevens zeer zorgvuldig wordt omgegaan.

Na aanlevering worden de financiële gegevens geëxporteerd naar een streng beveiligde database. Er wordt gewerkt met gescheiden databases en fysieke systemen. De databases zijn ondergebracht bij een derde partij. Deze partij voldoet aan alle belangrijke beveiliging- en back-up eisen.

Met de verwerking worden de gegevens omgezet naar één uniform model én geanonimiseerd. Op basis van het uniforme model kunnen vergelijkingen worden gemaakt tussen verschillende ondernemingen zodat betekenisvolle benchmarkrapportages gegenereerd kunnen worden. Uiteraard zijn eenmaal geanonimiseerde gegevens niet meer te herleiden naar een specifieke onderneming. Om verdere anonimiteit te waarborgen in de benchmarkrapportages zal er een minimale referentiegroep zijn.

Het opvragen van de benchmarkrapporten gebeurt uitsluitend vanuit de database met geanonimiseerde en geaggregeerde cijfers, zodat er geen herleiding naar uw individuele onderneming mogelijk is. 

Indien u over het bovenstaande nog vragen heeft, kunt u hierover contact opnemen met het BiZ-team via biz@sra.nl

4. Welke branches kan ik met behulp van BiZ benchmarken?

Bekijk een overzicht van de beschikbare branches via onderstaande button.

Naar het overzicht

5. Zijn de cijfers wel valide?

Ja, de cijfers worden geanalyseerd en gevalideerd voordat ze in de database worden opgenomen.

6. Welke andere SRA-kantoren doen mee aan BiZ?

Een overzicht van alle SRA-kantoren die gebruikmaken van BiZ plaatsen wij spoedig op deze plek.

7. Hoe kan ik me aanmelden voor de BiZ-update? 

U kunt u aanmelden voor de BiZ-update via onderstaande button.

Aanmelden

8. Zijn er instructievideo's beschikbaar voor het nieuwe platform?

Ja, de instructievideo's vindt u via onderstaande button. Mist u instructies? Laat het ons weten!

Naar de video's

Contact

SRA-BiZ
E biz@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren