Thuis in uw branche

Voorbeeldrapportages

SRA-leden beschikken met BiZ over drie soorten rapporten. Zo zijn er rapporten die in één oogopslag laten zien hoe de onderneming scoort ten opzichte van branchegenoten. Ook zijn binnen BiZ rapporten beschikbaar die uitgebreid in kaart brengen hoe de onderneming scoort en waar groeikansen liggen.

Benchmarkrapport

Een vergelijking van de financiële prestatie van uw klant ten opzichte van de referentiegroep met een verkorte resultatenrekening en verkorte balans en inzicht in de bandbreedtes van belangrijke balansposten, resultatenrekeningen en kengetallen.

Detailrapport

Een onderbouwend rapport waarin de financiële prestatie van uw klant ten opzichte van de referentiegroep op detailniveau wordt weergegeven.

Meerjarenvergelijking

Een vergelijking van de financiële prestatie van uw klant ten opzichte van de referentiegroep over de afgelopen 3 jaar.

Quickscan

Op één A4 inzicht in de belangrijkste financiële kengetallen (nettowinstmarge, brutowinstmarge, rentabiliteit eigen vermogen, solvabiliteit, current ratio, quick ratio) van uw klant ten opzichte van de referentiegroep.

Quickscan met KPI's noratiskantoren

Een vergelijking van de belangrijkste KPI's van uw klant ten opzichte van de referentiegroep om prestaties van uw klant te analyseren.

Contact

SRA-BiZ
E biz@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren