SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 

Bekijk het rapport '2020 in Zicht'

Bekijk het nieuwe rapport '2020 in Zicht' met de belangrijkste financiële kengetallen en het ondernemersvertrouwen van het Nederlandse mkb.

KLIK OP ONDERSTAANDE AFBEELDING OM HET RAPPORT TE BEKIJKEN

2020 in Zicht

sluit

Verslag SRA-Nieuwjaarsreceptie '2020 in Zicht'

Het nieuwste SRA-BiZ-visierapport wijst uit: mkb-ondernemers hebben een positieve omzet- en winstverwachting voor 2020 en de gemeten kredietwaardigheid ligt op het hoogste niveau in vijf jaar. Achteroverleunen is echter geen optie, want het mkb is gevoelig voor conjunctuurschommelingen.

Het thema ‘Hoe kunt u uw eigen organisatie en uw klanten voorbereiden op de toekomst’ stond centraal bij de presentatie van het rapport op de SRA-Nieuwjaarsreceptie op 24 januari.

2020 in Zicht CoverSociale innovatie
Ondanks dat de investeringen momenteel aantrekken, zet het personeelstekort een rem op de groei. Het tekort aan gekwalificeerd personeel wordt door het mkb gezien als grootste bedreiging voor 2020. “Internationaal gezien doen Nederlandse bedrijven het heel erg goed, Nederland heeft de sterkste economie van Europa”, aldus hoogleraar Henk Volberda tijdens de SRA-Nieuwjaarsreceptie, “maar qua innovatievermogen doen we het minder. We zijn hier gezakt naar een tiende plaats, terwijl juist innovaties van belang zijn voor groei op de lange termijn. Innovatief vermogen, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering en robotisering, gaat hand in hand in hand met menselijk kapitaal, ook wel sociale innovatie.”

Organisatievraagstuk
Hét grote pijnpunt is dat twee derde van de bedrijven zegt dat ze moeilijk aan goed personeel komt en dat bestaand personeel niet meer de goede vaardigheden heeft. Hoogleraar Lidewey van der Sluis in het visierapport: “Het innovatievermogen is er al, want dat zit in de mensen. Het is een organisatievraagstuk hoe je dat vermogen er vervolgens uitkrijgt. Investeren in mensen is een vak en vraagt om een transitie in managementdenken en -modellen. Om het innovatievermogen om te zetten in energie, menselijke energie in dit geval, waardoor de organisatie ‘aan gaat staan’, is een activerende werkomgeving nodig. Een stimulerende context waar menselijke vermogens en goede bedoelingen wortelschieten.”

Jan ZweekhorstOpen en transparante werkomgeving
SRA-voorzitter Jan Zweekhorst heeft het nieuwe SRA-pand in Utrecht op 24 januari officieel geopend, de start van een nieuwe fase in het 30-jarig bestaan van SRA. De open en transparante werkomgeving met flexibele werkplekken biedt een stimulerende omgeving waarin samenwerking en innovatie centraal zullen staan door de medewerkers van het bureau, in samenwerking met én voor de leden. Een belangrijke technologische innovatie die daarnaast voor 2020 in de planning staat is de vernieuwing van het Branche in Zicht (BiZ)-platform. De huidige, enigszins statische pdf-rapportage wordt uitgebreid met flexibele koppelingen, bijvoorbeeld naar dashboards.

Branchewijzers voor uw klanten
Twee keer per jaar worden de uitkomsten vanuit BiZ verzameld en geanalyseerd ten behoeve van de mkb-adviespraktijk. In het nieuwste SRA-BiZ visierapport vindt u niet alleen de laatste cijfers over de financiële situatie per branche, maar ook de verwachtingen van mkb-ondernemers vanuit de Mkb-branchescan en de reflectie hierop van onze kennispartners en branche-experts. De branchewijzers gaan over: automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, medische zorg, transport en logistiek en specialistische zakelijke diensten. Ook vindt u hier de persberichten per branche.

Tip voor SRA-leden! Informeer uw klanten over de belangrijkste conclusies en aanbevelingen in hun branche en maak een afspraak om de kansen en bedreigingen te bespreken. U kunt uw klant ook uitnodigen om kosteloos de Mkb-branchescan te maken voor een real time-vergelijking op maat.

lees meer > sluit

Sfeerimpressie SRA-Nieuwjaarsreceptie

Klik op onderstaande foto om een sfeerimpressie van foto's te bekijken van de SRA-Nieuwjaarsreceptie '2020 in Zicht'.

Nieuwjaarsreceptie

sluit

Rapport SRA-BiZ in de media

Diverse (branche)websites hebben aandacht besteed aan het SRA-BiZ rapport '2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'. Een greep uit alle uitingen.

 

Websites

Logo   Accountancy Vanmorgen
Verwachte winstgroei autobranche blijft achter bij mkb-gemiddelde   SRA: Mkb moet in 2020 meer innoveren om de groei op peil te houden
     
Logo Transport online   Misset Horeca
De logistiek sorteert voor op een sterke omzetgroei in 2020   Horecaondernemers zijn positiever dan een jaar geleden
     
Accountancy-world
  Logo
Vandaag opening nieuw SRA-pand en publicatie BiZ-rapport '2020 in Zicht'   'Winkeliers verwachten sterke groei van omzet en winst'
     
deRestaurantkrant
  TTM
Horecaondernemers zijn positiever dan een jaar geleden   '2020 wordt goed jaar voor omzet en winst transportsector'
     
Aftersales magazine
  Accountant.nl
Niesink: de echte ondernemer staat op   SRA: 'Mkb moet in 2020 meer innoveren om groei op peil te houden'
     
Accountantweek logo
 
SRA: Financiële basis MKB solide, personeelstekort knelpunt
  Horecaondernemers zijn positiever dan een jaar geleden
     
Logo Lunchroom
  Logo Kredietunie
Horecaondernemers zijn positiever dan een jaar geleden
  SRA – 'Mkb moet in 2020 meer innoveren om groei op peil te houden'

Social media

Bekijk het overzicht > sluit

Flyer '2020 in Zicht'

De flyer bevat een beknopte samenvatting van het rapport '2020 in Zicht'. Handig om (digitaal) te versturen of om in uw kantoorstandaard te plaatsen.

U kunt de flyer gratis opvragen via biz@sra.nl (zolang de voorraad strekt).

Flyer Download de flyer > sluit

Mkb moet in 2020 meer innoveren om de groei op peil te houden

Voor 2020 zijn mkb-ondernemers financieel gezien erg positief gestemd. Zowel de omzet als de winst zal naar verwachting in de dubbele cijfers groeien, zo blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ-visierapport '2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'.

Toch past enige reserve, omdat het mkb gevoelig blijft voor conjuncturele schommelingen. SRA-bestuursvoorzitter Jan Zweekhorst: “Om de concurrentiepositie en de economische groei structureel op peil te houden, zal het mkb productiever moeten worden en meer moeten investeren in het eigen verdienvermogen en in innovatie. Ook de overheid kan meer bijdragen met stimulerende maatregelen en consistent beleid.”

2020 in Zicht grafiekOmzetgroei verder omhoog, winstgroei stijgt minder snel

Mkb-ondernemers gaan voor 2020 uit van een omzetgroei van bijna 17%. Daarmee zijn ze opnieuw positiever gestemd dan een jaar geleden (bijna 11%). De verschillen tussen de branches zijn fors. De autobranche rekent op een bovengemiddelde groei, net als specialistische zakelijke dienstverleners. De medische zorg blijft achter met een verwachte omzetgroei van 8%. Ook de horeca (10,5%) en de detailhandel (11,7%) zijn in hun omzetprognose relatief gematigd, maar positiever dan vorig jaar.

De verwachte winstgroei ligt duidelijk hoger dan vorig jaar: 13,1% tegenover 9,3%. Hoewel het mkb optimistischer is dan in de afgelopen jaren, blijft de verwachte winstontwikkeling opnieuw achter bij de omzetprognose. Dit is een trend die al een aantal jaren zichtbaar is, maar krapte op de arbeidsmarkt en oplopende personeelskosten hebben hierin een steeds grotere rol.

Stijging personeelskosten bij krappe arbeidsmarkt

De personeelskosten zullen in 2020 naar schatting met 5,4% toenemen, ten opzichte van +5% in 2019 en 4,2% in 2018. De kosten stijgen vooral in de industrie (11,4%), de automotive (8%) en de horeca (8%). De detailhandel rekent op een zeer bescheiden stijging van de personeelskosten (0,7%), waar voor 2019 nog een daling van 2,4% werd voorspeld.

De werkgelegenheid in het mkb is gegroeid en de werkloosheid is laag. Het valt dus niet mee om het juiste talent te vinden. Niet voor niets geeft meer dan de helft van de ondernemers aan dat dit voor 2020 de grootste uitdaging is. Dit geldt vooral voor de transportsector, de industrie en de bouw. Voor de medische zorg, de autobranche en bouwondernemers vormen ook maatregelen van de overheid een belangrijke bedreiging.

Efficiënter werken en meer investeren

Het arbeidsaanbod zal naar verwachting niet sterk groeien. Productiviteitsgroei moet daarom vooral komen uit nieuwe verdienmodellen en efficiëntere manieren om mensen en middelen in te zetten, zoals digitalisering. Het mkb blijft voor 2020 dan ook inzetten op efficiënter werken, vooral in de industrie en de bouw. Daarnaast zullen de investeringen in 2020 naar verwachting verder stijgen (+8,7%, ten opzichte van 5,5% een jaar geleden).

Kredietwaardigheid opnieuw verbeterd

Uit het SRA-BiZ-onderzoek komt naar voren dat de kredietwaardigheid van mkb-bedrijven opnieuw is verbeterd, met uitzondering van de logistieke sector (lichte daling). Het percentage ondernemingen dat aan alle financiële verplichtingen kan voldoen, is gestegen van 80 in 2017 naar bijna 82 in 2018. De industrie en de bouw laten hierin de sterkste verbetering zien, maar de medische zorg blijft aan kop met ruim 92%.

2020 in Zicht CoverOver het onderzoek

Het SRA-BiZ-rapport '2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen', bevat de belangrijkste financiële kengetallen en verwachtingen van het Nederlandse mkb. Het rapport is gebaseerd op een grootschalige cijferanalyse van 260.000 jaarrekeningen uit de SRA-Benchmarkdatabase, genaamd Branche in Zicht (BiZ), en op recent onderzoek onder 630 ondernemers, de Mkb-branchescan. De massa, validiteit en actualiteit van deze data zijn uniek.

Voor de speerbranches automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, logistiek, medische zorg en specialistische zakelijke dienstverlening vindt u in dit rapport:

 1. De visie van branche-experts.
 2. De verwachtingen van ondernemers voor 2020: financieel (omzet, kosten, winst), kansen en bedreigingen en kritische prestatie-indicatoren (KPI's).
 3. De kredietwaardigheid per branche.
 4. De financiering per branche: hoe hebben de investeringen zich in de afgelopen jaren ontwikkeld en hoe gaan deze zich het komende jaar ontwikkelen?

Lees ook de branchepersberichten

Lees het gehele persbericht > sluit

Branchepersberichten 2020 in Zicht

Naar aanleiding van het SRA-rapport zijn de belangrijkste bevindingen weergegeven in specifieke branchepersberichten. De branches die worden onderscheiden zijn automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, logistiek, medische zorg en zakelijke dienstverlening.
Lees de branchepersberichten > sluit

Branchewijzers en grafieken

Per branche zijn er een branchewijzer en een grafiek met de verwachtingen voor de komende 12 maanden beschikbaar voor u. Zo kunt u gericht uw klant informeren.
2020 in Zicht grafiek Download de grafieken > sluit

Marketingtips en Tricks

Vergeet niet uw klant te informeren over het rapport '2020 in Zicht'. Als u BiZ-deelnemer bent, zet dit dan in uw uitingen.

Bijvoorbeeld: ''Ons kantoor neemt deel aan SRA-BiZ en kan daarmee een vergelijking voor u maken tussen uw organisatie en uw directe concurrent''. Of: ''Wij nemen deel aan SRA-BiZ en maken daarmee voor u het verschil''. Of: ''Wij nemen deel aan SRA-BiZ en hebben zo duidelijk zicht op uw branche''.

Overige ideeën:

 • Neem het rapport mee naar de klant
 • Verstuur het rapport (digitaal)
 • Vraag de flyer op (gedrukt) of verstuur deze digitaal
 • Zet het rapport op uw website
 • Maak melding van dit rapport in uw nieuwsbrief
 • Zet een post op LinkedIn en andere social media, direct na het verschijnen van het rapport
 • Organiseer cliëntbijeenkomsten per branche om zo klanten te informeren
 • Download de Brancheadvieswijzers om uw klanten gericht te kunnen informeren
 • Verstuur onze branchegerichte persberichten ter info en op persoonlijke titel naar de ondernemer

U kunt het rapport ook onder uw klanten verspreiden. Wilt u de gedrukte versie van de flyer bestellen, bijvoorbeeld voor uw kantoorstandaard? Vraag op via biz@sra.nl (zolang de voorraad strekt).

Lees meer > sluit

Verantwoording onderzoek

De data in dit rapport zijn gebaseerd op data die door SRA-BiZ zijn verzameld via de SRA-BiZ-database en de Mkb-branchescan.

Jaarrekeningen in SRA-BiZ-database
Jaarrekeningen zijn afkomstig van SRA-BiZ-kantoren die werken met CaseWare Financials of Unit4 Audition en de hiervoor benodigde koppeling hebben geïnstalleerd. De jaarrekeningen worden hierbij in elektronisch formaat (xbrl of xml) aangeleverd in de SRA-BiZ-database.

Aanlevermoment
Jaarrekeningen worden ruwweg op twee momenten verzameld: zodra deze de status ‘Concept t.b.v. klant’ of ‘Definitief’ krijgen. Afhankelijk van het gebruikte rapportagepakket en de versie van het SRA-kantoor gebeurt dit volledig automatisch. Er is dan dus geen menselijke handeling bij betrokken.

Uitsluitingsgronden
Voordat we de jaarrekening verwerken en opslaan in de SRA-BiZ-database, vindt een (automatische) check plaats of de jaarrekening aan een aantal basiscriteria voldoet, bijvoorbeeld of de balans sluit. Voldoet een jaarrekening niet aan een of meerdere van deze criteria, dan wordt deze niet verder verwerkt in de SRA-BiZ-database. Gemiddeld wordt 4,7% van de aangeleverde jaarrekeningen uitgesloten op basis van bovenstaande criteria.

Verrijking met KvK-gegevens
Alle jaarrekeningen die worden verwerkt in de SRA-BiZ-database, verrijken we met een aantal gegevens uit het KvKregister (SBI-code, rechtsvorm, vier cijfers van de postcode, aantal personeelsleden en oprichtingsjaar).

Anonimisatie
Alle informatie op basis waarvan de aangeleverde jaarrekening kan worden herleid naar één specifiek persoon of bedrijf wordt gewist of geconverteerd naar
een hashcode. Opslag volgens uniform rekeningschema Nadat alle data zijn geanonimiseerd, worden deze opgeslagen volgens een uniform rekeningschema dat SRA beheert. Concreet betekent dit dat informatie uit verschillende rapportagepakketten volgens dezelfde (database) structuur
wordt opgeslagen.

Data uit Mkb-branchescan
In 2016 heeft SRA-BiZ de Mkb-branchescan gelanceerd. Dit is een vragenlijst die door ondernemers ingevuld kan worden, waarbij vragen worden gesteld over (verwachte) bedrijfseconomische ontwikkelingen van het betreffende bedrijf en kansen en bedreigingen.

Onderzoeksverantwoording rapport '2020 in Zicht'
De data in dit rapport zijn gebaseerd op data die door SRA-BiZ zijn verzameld via de SRA-BiZ-database en de Mkb-branchescan.

Onderzoeksperiode
Alle data van de Mkb-branchescan zijn verzameld vanaf 23 juni 2016 tot 1 oktober 2019, waarbij het laatste jaar (1 december 2018 tot 1 oktober 2019) wordt vergeleken met de voorgaande periode.

Inhoud vragenlijst
De Mkb-branchescan bestaat uit twintig vragen waarbij onderstaande onderwerpen worden
behandeld:

 • Achtergrondvragen (zoals branche, functie en type bedrijf)
 • Bedrijfseconomische resultaten van voorgaande jaar
 • Toekomstverwachtingen (bijvoorbeeld over omzet, winstgevendheid en investeringen)
 • Belangrijkste kansen en bedreigingen
 • Verwachtingen ten aanzien van accountants(kantoren)

De volledige vragenlijst is in te zien via www.sra.nl.

Deelnemende kantoren
De Mkb-branchescan is in totaal door 92 SRA-leden verspreid onder ondernemers. Dit is op verschillende manieren gedaan, zoals via websites en nieuwsbrieven.

Respons/doelgroep
In totaal hebben 2438 respondenten de Mkb-branchescan ingevuld, van wie 630 in de laatste onderzoeksperiode, zie ook het rapport.

Lees meer > sluit