SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 

Verantwoording onderzoek

De data in dit rapport zijn gebaseerd op data die door SRA-BiZ zijn verzameld via de SRA-BiZ-database en de Mkb-branchescan.

Jaarrekeningen in SRA-BiZ-database
Jaarrekeningen zijn afkomstig van SRA-BiZ-kantoren die werken met CaseWare Financials of Unit4 Audition en de hiervoor benodigde koppeling hebben geïnstalleerd. De jaarrekeningen worden hierbij in elektronisch formaat (xbrl of xml) aangeleverd in de SRA-BiZ-database.

Aanlevermoment
Jaarrekeningen worden ruwweg op twee momenten verzameld: zodra deze de status ‘Concept t.b.v. klant’ of ‘Definitief’ krijgen. Afhankelijk van het gebruikte rapportagepakket en de versie van het SRA-kantoor gebeurt dit volledig automatisch. Er is dan dus geen menselijke handeling bij betrokken.

Uitsluitingsgronden
Voordat we de jaarrekening verwerken en opslaan in de SRA-BiZ-database, vindt een (automatische) check plaats of de jaarrekening aan een aantal basiscriteria voldoet, bijvoorbeeld of de balans sluit. Voldoet een jaarrekening niet aan een of meerdere van deze criteria, dan wordt deze niet verder verwerkt in de SRA-BiZ-database. Gemiddeld wordt 4,7% van de aangeleverde jaarrekeningen uitgesloten op basis van bovenstaande criteria.

Verrijking met KvK-gegevens
Alle jaarrekeningen die worden verwerkt in de SRA-BiZ-database, verrijken we met een aantal gegevens uit het KvKregister (SBI-code, rechtsvorm, vier cijfers van de postcode, aantal personeelsleden en oprichtingsjaar).

Anonimisatie
Alle informatie op basis waarvan de aangeleverde jaarrekening kan worden herleid naar één specifiek persoon of bedrijf wordt gewist of geconverteerd naar
een hashcode. Opslag volgens uniform rekeningschema Nadat alle data zijn geanonimiseerd, worden deze opgeslagen volgens een uniform rekeningschema dat SRA beheert. Concreet betekent dit dat informatie uit verschillende rapportagepakketten volgens dezelfde (database) structuur
wordt opgeslagen.

Data uit Mkb-branchescan
In 2016 heeft SRA-BiZ de Mkb-branchescan gelanceerd. Dit is een vragenlijst die door ondernemers ingevuld kan worden, waarbij vragen worden gesteld over (verwachte) bedrijfseconomische ontwikkelingen van het betreffende bedrijf en kansen en bedreigingen.

Onderzoeksverantwoording rapport '2020 in Zicht'
De data in dit rapport zijn gebaseerd op data die door SRA-BiZ zijn verzameld via de SRA-BiZ-database en de Mkb-branchescan.

Onderzoeksperiode
Alle data van de Mkb-branchescan zijn verzameld vanaf 23 juni 2016 tot 1 oktober 2019, waarbij het laatste jaar (1 december 2018 tot 1 oktober 2019) wordt vergeleken met de voorgaande periode.

Inhoud vragenlijst
De Mkb-branchescan bestaat uit twintig vragen waarbij onderstaande onderwerpen worden
behandeld:

  • Achtergrondvragen (zoals branche, functie en type bedrijf)
  • Bedrijfseconomische resultaten van voorgaande jaar
  • Toekomstverwachtingen (bijvoorbeeld over omzet, winstgevendheid en investeringen)
  • Belangrijkste kansen en bedreigingen
  • Verwachtingen ten aanzien van accountants(kantoren)

De volledige vragenlijst is in te zien via www.sra.nl.

Deelnemende kantoren
De Mkb-branchescan is in totaal door 92 SRA-leden verspreid onder ondernemers. Dit is op verschillende manieren gedaan, zoals via websites en nieuwsbrieven.

Respons/doelgroep
In totaal hebben 2438 respondenten de Mkb-branchescan ingevuld, van wie 630 in de laatste onderzoeksperiode, zie ook het rapport.