Thuis in uw branche

Bovengemiddelde omzetgroei specialistische zakelijke diensten

Per saldo winstgroei, maar bijna vier op de tien ondernemers leveren sterk in

  • Publicatiedatum: 7-6-2022

De meeste specialistische zakelijke dienstverleners hebben de coronacrisis achter zich gelaten en de omzet in 2021 weer boven het niveau van een jaar eerder zien uitkomen. Ook de winstontwikkeling was per saldo positief, maar de onderlinge verschillen binnen de branche waren wat dit punt betreft behoorlijk.

Dit komt naar voren uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2022, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.

Grafiek Zakelijke dienstenOmzet duidelijk boven niveau voor corona

De branche als geheel heeft de netto-omzet in 2021 met 12% zien toenemen. Dit betekent een forse verbetering ten opzichte van 2020 (+3,3%) en ook een sterkere groei dan het gemiddelde in het mkb (+10,1%). Ten opzichte van pre-coronajaar 2019 is de omzet met bijna 17% gestegen. 

Grote verschillen in winstontwikkeling

De winstontwikkeling komt op jaarbasis uit op +25%, tegenover bijna 16% in 2020. Hiermee blijft de branche wel achter bij het mkb als geheel (+37,6%). De verschillen binnen de branche zijn ook groot. Zo heeft meer dan de helft (53%) de winst met 50% of meer zien toenemen, terwijl bijna vier op de tien ondernemers (37,5%) de winst juist met 50% of meer hebben zien dalen.

In vergelijking met 2019 is de winstgroei in 2021 per saldo uitgekomen op bijna 56%. Hiermee blijft de branche licht voor op het mkb-gemiddelde.

Adviesbureaus uitblinkers, reclame nog niet hersteld

Adviesbureaus voor management en bedrijfsvoering hebben een sterk jaar achter de rug, met een bovengemiddelde ontwikkeling van zowel de omzet als de winst. Deze deelbranche zag de winst in 2020 nog krimpen. Als we 2021 voor de adviesbureaus afzetten tegen 2019, dan zijn de cijfers voor zowel de omzet als het resultaat voor belastingen erg positief.

Advocaten en notarissen bleven wat betreft omzetontwikkeling achter bij het branchegemiddelde. Advocatenkantoren wisten de winst wel behoorlijk op te schroeven. De accountancy zag de winst in 2021 licht dalen, maar ten opzichte van 2019 is de winst bovengemiddeld sterk gestegen. Tot slot hebben de reclamebureaus in 2021 weer groei laten zien, maar de omzet is nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis. 

Icoon juridischRelatief sterke stijging loonkosten

Aan de kostenkant valt op dat de loonkosten relatief sterk zijn gestegen (+8,2%, ten opzichte van bijna 5% in het mkb). In vergelijking met 2019, voor het begin van de coronacrisis, komt de stijging nog hoger uit: +14,5%. Omdat de kosten voor sociale zekerheid en de pensioenpremies minder sterk opliepen, zijn de personeelskosten op jaarbasis al met al met bijna 8% gestegen. 

Verder is de post ‘overige bedrijfsopbrengsten’ met ruim 6% toegenomen, tegenover ruim 39% voor het mkb als geheel. Het verschil met het gemiddelde is te verklaren door de NOW-steun. Deze mocht worden opgeteld bij de overige bedrijfsopbrengsten, maar de ondernemers in de zakelijke dienstverlening hebben deze steun relatief weinig aangevraagd. 

Kredietwaardigheid licht vooruit

De financiële positie van bedrijven in de gespecialiseerde zakelijke dienstverlening is licht verbeterd. Uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat het percentage ondernemingen dat aan de financiële verplichtingen kan voldoen (een PD-rating <1%), is uitgekomen op bijna 84. Dit betekent een lichte verbetering ten opzichte van het voorgaande jaar (ruim 83%). De branche blijft nu iets achter bij het mkb-gemiddelde, dat licht verbeterde naar ruim 86%.  

Over het onderzoek

Het SRA-Rapport ‘Branches in Zicht 2022, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’ bevat de belangrijkste financiële kengetallen van het Nederlandse mkb en is gebaseerd op een grootschalige cijferanalyse van 360.000 jaarrekeningen uit de SRA-Benchmarkdatabase, genaamd Branche in Zicht (BiZ). De cijfers zijn rechtstreeks afkomstig van de jaarrekeningen van SRA-accountantskantoren, die samen 55% van het mkb bedienen. De betrouwbaarheid is gegarandeerd, omdat de data volledig automatisch en anoniem worden verzameld vanuit de software. De massa, validiteit en actualiteit van deze data zijn uniek. 

Voor de speerbranches automotive, bouw, detailhandel, horeca, industrie, logistiek, medische zorg en specialistische zakelijke dienstverlening vindt u in dit rapport:

  1. De financiële prestaties van ondernemers over 2021 (omzet, kosten, winst);
  2. De vermogenspositie per branche: eigen vermogen en schulden;
  3. De kredietwaardigheid per branche;
  4. De visie van branche-experts.

Bekijk het rapport en de branchewijzer

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren