SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 

Ondernemen is vooruitzien

De media staan er vol van: mkb-bedrijven zijn hard geraakt door de coronacrisis en investeringen zijn uitgesteld. Dit beeld wordt bevestigd in de jaarrekeningen over het afgelopen jaar van bedrijven in bepaalde deelsectoren.

Als accountant met alleen mkb-ondernemers als klant, weet ik dat geen bedrijf hetzelfde is. Binnen elke branche zijn er bedrijven die hebben geprofiteerd van de crisis, denk aan supermarkten, bouwmarken en fietsenwinkels, en bedrijven die zwaar gedupeerd zijn, zoals veel schoenen- en kledingwinkels of bedrijven die door omstandigheden net buiten de regels van de steunmaatregelen vielen.

Een gemiddelde doet dus per definitie geen recht aan individuele gevallen. Toch stemmen de gemiddelde cijfers over 2020 hoopvol: uit de harde financiële cijfers van SRA-BiZ blijkt dat mkb-bedrijven gemiddeld genomen meer winst hebben gerealiseerd dan in 2019 en dus potentie hebben om te herstellen en zelfs te groeien. U vindt de cijfers terug in dit rapport, die vanwege de omvang en de herkomst – 6600 jaarrekeningen van SRA-accountantskantoren – zeer betrouwbaar zijn. De financiële positie is in de meeste branches, dankzij de steunmaatregelen van de overheid, op orde. Het aantal faillissementen was in 2020 historisch laag.

Nu het einde van de crisis in zicht komt, is voorzichtig optimisme dus op zijn plaats. Mits er maatwerk komt voor ondernemers die onevenredig gedupeerd zijn, er een regeling komt voor de terugbetaaltermijn van belastinggeld én de overheid investeert in een goed financierings- en investeringsklimaat. De cijfers geven hiervoor de onderbouwing: investeren in innovatie en groei is meer dan ooit van belang. Hoe? Dat leest u in de interviews met MKB-Nederland voorzitter Jacco Vonhof, Pieter Waasdorp (directeur ondernemerschap Ministerie EZK) en alle specialisten van brancheorganisaties en banken die aan dit rapport hebben meegewerkt. Juist nu blijkt: ondernemen is vooral een kwestie van vooruitzien.

Ik wens u veel ondernemerschap toe.

Harry Marissen

Harry Marissen AA
SRA-bestuurslid