SRA BIZ logo
...voor het ondernemende accountantskantoor.
 

Regionale verschillen zijn behoorlijk

De ontwikkelingen per regio verschillen opnieuw behoorlijk.

Omzetontwikkeling regionaal

De omzetgroei in Nederland kwam uit op gemiddeld 0,6 procent. De omzetontwikkeling was in 2020 in de meeste regio’s licht gedaald. Een positieve uitzondering waren Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht (exclusief de 4 grote steden), waar de omzet per saldo licht toenam: +2,2 procent. Ook de brutomarge nam het sterkst toe in deze regio (2,4 procent, ten opzichte van een gemiddelde stijging van 0,6 procent), gevolgd door Groningen, Friesland en Drenthe met een toename van de brutomarge van 2,2 procent. De vier grote steden (-0,9 procent) en Overijssel, Gelderland en Flevoland (0,3 procent) bleven duidelijk achter.

Winstontwikkeling positief in Groningen, Friesland en Drenthe

Als we kijken naar de winst, dan valt op dat vooral Groningen, Friesland en Drenthe het goed hebben gedaan (+21,2 procent), op de voet gevolgd door Zeeland, Noord-Brabant en Limburg (+16,6 procent). Ook de regio Overijssel, Gelderland en Flevoland noteerde ondanks de matige omzetontwikkeling nog een winststijging van 12,2 procent. De winstontwikkeling in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht en de vier grote steden bleef in vergelijking met de andere regio’s enigszins achter, met winststijgingen van ongeveer 9 procent.

Aantallen: 6.605 jaarrekeningen

Bij 56,4 procent van de mkb-bedrijven is de omzet in 2020 gestabiliseerd of toegenomen. In de provincies Groningen, Friesland en Drenthe wist het hoogste percentage ondernemers de omzet gelijk te houden of te verbeteren (58,7 procent).