Thuis in uw branche

Competentieprofiel Examinator

De examinator voert zijn werkzaamheden uit in overeenstemming met het competentieprofiel voor de examinator. In dit profiel is beschreven aan welke competenties de examinator moet voldoen. Examinatoren worden benoemd door de Raad voor de Praktijkopleidingen (Raad).

De Raad toetst of de examinatoren aan het competentieprofiel voldoen. Examinatoren worden benoemd voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming.


Download het competentieprofiel Examinator

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren