Thuis in uw branche

Competentieprofiel Praktijkbegeleider

De praktijkbegeleider voert zijn werkzaamheden uit in overeenstemming met het competentieprofiel voor de praktijkbegeleider. In dit profiel is beschreven aan welke competenties de praktijkbegeleider moet voldoen.

Het stagebureau toetst bij aanstelling of een praktijkbegeleider aan alle voorwaarden voor een benoeming voldoet. De benoeming geldt voor een periode van 4 jaar. Daarna kan de praktijkbegeleider steeds herbenoemd worden voor een periode van 4 jaar.


Download het competentieprofiel Praktijkbegeleider

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren