Thuis in uw branche

Competentieprofiel praktijkbegeleider

Eind 2017 is het competentieprofiel geactualiseerd. Het SRA-Stagebureau gaat ervanuit dat u als praktijkbegeleider het competentieprofiel hebt gelezen. Het competentieprofiel beschrijft de diverse rollen, kerntaken, competenties en bijbehorende succescriteria voor de praktijkbegeleider.

Bij het lezen van het competentieprofiel is het van belang dat in het profiel een 'ideaalbeeld' geschetst wordt van een praktijkbegeleider op het hoogst haalbare niveau. Een praktijkbegeleider hoeft niet perse alle competenties te beheersen; de competenties zijn 'ontwikkelbare vermogens'. Het profiel is in die zin een 'groeimodel' en biedt dan ook een basis voor verdere professionalisering van de praktijkbegeleider.

Zorg dat u zich als praktijkbegeleider blijft ontwikkelen. Om u te ondersteunen in uw taak en ontwikkeling zal er in de loop van 2018 een training beschikbaar komen. Hierover volgt later meer informatie.


<< Terug naar menupagina                                                               Taken praktijkbegeleider >>

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren