Thuis in uw branche

Tarieven

Alle genoemde prijzen zijn voor SRA-leden tenzij anders vermeld.

Kosten SRA-Stagebureau

Per half jaar factureren wij voor de begeleiding tijdens de praktijkopleiding en de beoordelingen € 345,-.

Nulmeting

De verplichte 0-meting aan het begin van de praktijkopleiding € 125,-.

Verkortingsregeling voor MKB en Assurance

De kosten voor het verkortingsverzoek bedragen € 200,-. Aan het bijstellen van het verkortingsverzoek zijn geen extra kosten verbonden. Als je opnieuw een verkortingsverzoek wil indienen nadat je eerste verzoek is afgekeurd, wordt hiervoor opnieuw € 200,- in rekening gebracht.

Trainingsprogramma en intervisie

Per jaar kost ons voordeelpakket met de verplichte 3 trainingen en 2 intervisiebijeenkomsten € 1.425,-. Dit geldt voor jaar 1 en 2. Voor jaar 3 vervallen de intervisiebijeenkomsten en bedragen de kosten voor de 3 verplichte trainingen € 1.095.

Begeleidingsdagen (praktijkopleiding MKB)

De begeleidingsdagen moeten zowel in jaar 1, 2 als 3 worden gevolgd. De kosten bedragen 2 x € 715,- per jaar.

Referaat

De kosten voor het referaat bedragen € 2.395,-.

Kosten NBA

De NBA factureert inschrijfgeld à € 830,- aan alle trainees, ongeacht via welk stagebureau je de praktijkopleiding volgt. Voor het examen wordt door de NBA € 580,- in rekening gebracht.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren