Thuis in uw branche

Deficiëntieregeling theoretische eindtermen

  • Publicatiedatum: 16-5-2018

Als je op of na 1 november 2017 bent begonnen of overgestapt naar de Praktijkopleiding Assurance of Accountancy MKB, geldt een aanvullende studie-eis met betrekking tot de theoretische eindtermen van het vakgebied Gedrag, Ethiek en Besluitvorming (GEB) als de CEA-eindtermen van dit vakgebied onvoldoende in jouw theoretische opleiding zijn of waren afgedekt.

Dit is zo als je:

  • voor 1 september 2017 de volledige theoretische opleiding (AA of RA) hebt afgerond;
  • het post-hbo deel van de AA-opleiding na 1 september 2017 op basis van de oude CEA-eindtermen hebt afgerond of nog volgt / moet afronden. Als je twijfelt of je wel of niet aan de CEA-eindtermen voor GEB hebt voldaan, neem je hierover contact op met jouw opleiding. De NBA kan om een verklaring van de opleiding vragen waaruit blijkt dat je aan de nieuwe CEA-eindtermen hebt voldaan;

En kan zo zijn als je:

  • na 1 september 2017 een postmaster RA-opleiding op basis van de oude CEA-eindtermen hebt afgerond of nog volgt / moet afronden. Als je twijfelt of je wel of niet aan de CEA-eindtermen voor GEB hebt voldaan, neem je hierover contact op met jouw opleiding. De NBA kan om een verklaring van de opleiding vragen waaruit blijkt dat je aan de nieuwe CEA-eindtermen hebt voldaan.

Ben je eerder overgestapt naar de Praktijkopleiding MKB of de Praktijkopleiding Assurance en had je niet uiterlijk 15 november 2017 je aangepaste Persoonlijke Ontwikkelingsplan ingediend (en uiterlijk 31 januari 2018 als voldoende laten beoordelen), dan zijn de gunstige overstapvoorwaarden vervallen en moet je ook voldoen  aan het deficiëntieprogramma voor GEB.

Je kunt de deficiënties op de volgende wijze wegwerken:

  1. op basis van zelfstudie in combinatie met een verlengd slotexamen. De literatuur voor GEB zal binnenkort op onze website van de NBA worden gepubliceerd. Tijdens het de praktijkopleiding afsluitende mondelinge examen zal dan maximaal 30 minuten extra tijd worden besteed aan de GEB eindtermen. Als je voor deze optie kiest, adviseren we je de leerstof ook bij de voorbereiding op het examen goed te bestuderen;
  2. als additioneel programma in combinatie met de vernieuwde simulatieopdrachten voor de (overige) assurance-opdrachten. De vernieuwde simulatieopdrachten kunnen vanaf mei 2018 door partijen worden aangeboden;
  3. door het volgen van een programma dat door een (erkende) onderwijsinstelling wordt aangeboden. Het deficiëntieprogramma zal naar verwachting vanaf studiejaar 2018-2019 kunnen worden gevolgd bij enkele onderwijsinstellingen.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren