Thuis in uw branche

Dilemma

Wat is een goed dilemma? Een situatie die de trainee heeft meegemaakt, waarbij er een keuze is uit twee of meer alternatieven die geen van beide een ideale oplossing zijn.

Zoals we dat ook wel zeggen: "heb je er wakker van gelegen?"

De trainee heeft een spanningsveld gevoeld:

  • Spanning met wet- en regelgeving
  • Spanning met verwachtingen klant of leidinggevende
  • Welke keus heeft de trainee gemaakt? Wat was het alternatief? Waarom heeft de trainee deze keuze gemaakt?

Let op! Het is dus niet enkel een vaktechnisch vraagstuk!

Contact

Team Stagebureau

SRA-Stagebureau
E stagebureau@sra.nl
T 030 656 60 60