Thuis in uw branche

Leerdoelen en SMART formuleren

In het POP en alle jaarplannen moeten leerdoelen altijd worden geformuleerd. Het is belangrijk dat de leerdoelen persoonlijk en SMART zijn.

Waar gaat de trainee zich op  richten? Waar werkt de trainee aan en waarom? Hoe gaat de trainee dat doen en wat is het resultaat? Wat heeft de trainee geleerd?
In de rapportages wordt er weer een terugkoppeling gemaakt naar de leerdoelen. Koppel de leerdoelen ook aan de CEA-eindtermen.

  • Wat heeft de trainee echt concreet (zelf!) uitgevoerd en hoe is de link met de gestelde leerdoelen? Vaak blijft de eigen rol onderbelicht.
  • Beschrijving van verrichte werkzaamheden is te summier; er wordt niet concreet beschreven wat er gedaan is en wat de bevindingen en conclusies waren voor de verdere controle.
  • Dikke verslagen: dus te weinig concreet en to the point. Kort en bondig schrijven blijft dan ook een aandachtspunt.

SMART formuleren

Wat is nou eigenlijk SMART formuleren en hoe doe je dat? Wij merken dat trainees en praktijkbegeleiders moeite hebben de leerdoelen SMART te formuleren.
Hieronder even kort wat het ook alweer is:

Specifiek: het doel moet duidelijk en concreet zijn. Het moet een waarneembare actie, gedrag of resultaat beschrijven waaraan een getal, bedrag, percentage of ander kwantitatief gegeven verbonden is.

Meetbaar: een SMART-doelstelling is normerend: het is een maat voor de kwaliteit van de te leveren inspanningen. Hoeveel gaan we doen? Hoe kunnen we dat meten? Wat is er af als het af is? Hierbij kan de trainee ook vaak de 0-meting goed gebruiken.

Acceptabel: de trainee stelt een SMART-doel voor zichzelf, dan is het voldoende dat de trainee het zelf accepteert. U moet het er natuurlijk wel mee eens zijn.

Realistisch: is het doel haalbaar? Is er een uitvoerbaar plan met aanvaardbare inspanningen? Kunnen de betrokkenen de gevraagde resultaten daadwerkelijk beïnvloeden? Hebben ze voldoende know-how, capaciteit, middelen en bevoegdheden?

Tijdgebonden: korte-termijndoelen moeten SMART zijn. Bij lange-termijndoelen is dat niet altijd mogelijk. Wanneer beginnen we met de activiteiten? Wanneer zijn we klaar? Wanneer is het doel bereikt? Een SMART-doelstelling heeft een duidelijke start- en einddatum.

Kort en bondig schrijven

Een korte en bondige schrijfstijl is makkelijk te lezen. Dit zorgt ervoor dat de boodschap duidelijk overkomt. U voorkomt bovendien misverstanden doordat de lezer niet goed genoeg leest. Zorg dat de trainee het de lezer makkelijk maakt, voor u maar ook voor de beoordelaar. De beoordelaar zal daar ook om vragen!

Contact

Team Stagebureau

SRA-Stagebureau
E stagebureau@sra.nl
T 030 656 60 60