Thuis in uw branche

Voortgangstabel

Vanaf 1 maart 2018 kunnen trainees de uren die tijdens de praktijkopleiding zijn gerealiseerd en de eindtermen waaraan zij hebben gewerkt in de ELO registreren in de nieuwe 'Voortgangstabel' (voorheen eindtermen- en urenregistratieformulier).

In deze tabel geeft de trainee ook aan in welke rapportage in het portfolio kan worden teruggevonden waar aan bepaalde eindtermen of opdrachtfasen van één van de verplichte werkdomeinen is gewerkt. Er is in het portfolio van de trainee in de ELO een extra tab toegevoegd waar de voortgangstabel kan worden bijgewerkt. 

De trainee dient de tabel tijdens de praktijkopleiding steeds bij te werken. De trainee kan op ieder gewenst moment een 'momentopname' maken, zodat vastligt waar hij/zij op dat moment staat. De voortgangstabel moet in ieder geval zijn bijgewerkt als de jaarrapportage wordt ingediend. Het advies aan de trainee is wel om de tabel ook mee te nemen bij de halfjaarlijkse gesprekken met de praktijkbegeleider.

Al gestart met de praktijkopleiding? Dan moet de tabel bijgewerkt zijn bij de eerstvolgende jaarrapportage vanaf 1 april 2018.


Download de Handleiding voortgangstabel

Contact

Team Stagebureau

SRA-Stagebureau
E
stagebureau@sra.nl
T 030 656 60 60