Thuis in uw branche

Praktijkexamen vanaf 1 oktober 2017

Vanaf 1 oktober 2017 verandert de opzet van de examens. Het examen start dan met een korte presentatie  door de examenkandidaat.

Casus

Als je vanaf 1 oktober het praktijkexamen aflegt, houd je eerst een presentatie van 5 tot 10 minuten over een casus die je in het laatste jaar van je praktijkopleiding hebt behandeld. Het is een casus uit je 5e en / of 6e semesterverslag (praktijkopleiding RA) of uit je afstudeerscriptie (praktijkopleiding RA) of een casus uit je laatste essay (praktijkopleiding AA / MKB). Nadat je de presentatie hebt gegeven, stellen de examinatoren vragen over de door jou gepresenteerde casus.Voor dit deel van het examen wordt ongeveer een half uur uitgetrokken.

Tweede deel

Daarna besteden de examinatoren in het tweede deel van het examen ongeveer een kwartier aan andere cases die je tijdens je praktijkopleiding hebt behandeld. De vragen hebben onder andere betrekking op het toepassen van de beroepshouding en communicatieve vaardigheden en op persoonlijke leerpunten.

Actualiteit

In het derde deel van het examen komen actuele kwesties aan de orde die in het afgelopen jaar aandacht hebben gekregen, dan wel momenteel in de aandacht staan, in voor accountants belangrijke media, zoals Accountant.nl. NBA.nl, het Financieel Dagblad, het NRC, etc.

Verder kunnen in dit deel van het examen belangrijke publicaties van de AFM en de NBA aan de orde komen.  Deze publicaties mogen, zolang ze nog actueel zijn, ook ouder dan een jaar zijn. Je wordt naar aanleiding van de actualiteit ook in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven op een kwestie die tijdens een vaktechnisch overleg in de werksituatie is besproken.

Meer informatie

Wil je meer weten over de inhoud, normering en opzet van de examens? Raadpleeg dan de Examenwijzer deel 2. De Examenwijzer deel 2 is voor alle praktijkopleidingen gelijk (in tegenstelling tot de Examenwijzer deel 1).

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren