Thuis in uw branche

Controle-eisen voor trainees gestart vanaf 1 mei 2014

In het kader van je praktijkopleiding moet je uiteindelijk in het laatste jaar minimaal twee volledige jaarrekeningcontroles uitvoeren en beschrijven. Uit de beschrijving moet blijken dat je deze opdrachten hebt uitgevoerd op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar.

Verondersteld wordt, dat je in de aanloop naar de uitvoering van twee complexe jaarrekeningcontroles op het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar aantoonbaar voldoende assurance-ervaring op een lager niveau hebt opgedaan.

Puntsgewijs ziet de opbouw van het onderdeel - situaties van assurance-opdrachten - er als volgt uit:

  1. Jaarlijks voer je minimaal twee assurance-opdrachten uit en beschrijf je deze in je essay.
  2. De laatste twee assurance-opdrachten zijn twee jaarrekeningcontroles op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar.
  3. Voordat begonnen wordt aan de laatste twee controleopdrachten neem je goed de theorie door.
  4. De laatste twee opdrachten hebben betrekking op twee verschillende typen bedrijven.
  5. De laatste twee opdrachten zijn qua omvang, omzet en typologie complexe opdrachten.
  6. Vooraf wordt de controleopdracht goed doorgenomen met de controleleider / accountant op de opdracht.
  7. Voor de laatste twee controleopdrachten geldt: alle onderdelen van het controleproces worden door jou uitgevoerd en beschreven.
  8. Aan assurance-opdrachten wordt door jou tijdens je praktijkopleiding minimaal 300 uur besteed, waarvan 75 uur voor de laatste 2 opdrachten per opdracht.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren