Thuis in uw branche

De halfjaarlijkse gespreksverslagen

De voortgang van je Praktijkopleiding houd je bij door middel van verschillende rapportages: het POP, de halfjaarlijkse gespreksverslagen en de essays. Deze rapportages plaats je in je portfolio in de ELO. Bij het te laat inleveren van je POP of essay worden je inlevertermijnen twee maanden verschoven en loop je dus studievertraging op!

Elk half jaar voer je een gesprek met je praktijkopleider over de voortgang van je opleiding. De halfjaarlijkse gesprekken worden op basis van een vaste agenda gevoerd.

Die agenda ziet er als volgt uit:

  1. voortgang Praktijkopleiding in relatie tot het POP
  2. algemene beroepsvaardigheden
  3. gedragsregels en beroepshouding
  4. feedback vragen en ontvangen
  5. vaktechnische dilemma’s die zich het afgelopen halfjaar hebben voorgedaan
  6. vertrekpunten
  7. afspraken komende halfjaar
  8. bijstelling POP

Van dit gesprek stel je een verslag op dat je laat beoordelen door je praktijkopleider. De externe beoordelaar gebruikt de gespreksverslagen ter informatie, maar beoordeelt deze niet.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren