Thuis in uw branche

Kritische beroepssituaties (KBS) en Competenties

Tijdens je Praktijkopleiding werk je in de accountantspraktijk aan competenties waarvan vaardigheden en een professionele beroepshouding deel uitmaken. De ontwikkeling van deze competenties laat je zien door het plaatsen van beroepsproducten in je portfolio in de ELO.

Kritische beroepssituaties

Een kritische beroepssituatie is een situatie met een moeilijke keuze waarin een groot beroep wordt gedaan op je oordeelsvermogen. Een goed oordeelsvermogen mag immers van de AA-accountant gevraagd worden!

Let op: de beroepsproducten dienen als bijlage bij het essay te worden toegevoegd en ook in de competentiematrix moeten bewijsstukken worden toegevoegd. 

In je Praktijkopleiding komen vier kritische beroepssituaties aan bod:

 1. Situaties van assurance-opdrachten

  Definitie: het op wettelijke of vrijwillige basis toevoegen van een beperkte of redelijke mate van zekerheid aan financiële informatie ten behoeve van betrokkenen door het verrichten van werkzaamheden die leiden tot het verstrekken van de juiste verklaring.

  Type opdrachten: algemene en bijzondere controleopdrachten, beoordelingsopdrachten en onderzoek van toekomstgerichte financiële informatie.

  Minimaal twee jaarrekeningcontroles, waarvan één in het laatste jaar.

  De twee controle opdrachten die op het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar uitgevoerd moeten worden dienen de volgende 4 punten te bevatten. Die punten dienen ook beschreven te worden in het essay met de koppeling naar de desbetreffende regelgeving.

  1.1 Opdrachtaanvaarding
              A. Onafhankelijkheid (NVO/NVIO)
              B. VGC/VGBA 
              C. Overeenkomen van de voorwaarden van de controleopdracht (cos 220)
   
  1.2 Planning   
              A. Kennis van onderneming (cos 315)
              B. Materialiteit (cos 320)
              C. Risicoanalyse (cos 330)
              D. Controleplan (cos 300)
   
  1.3 Uitvoering (Cos 500-600)
              A. Interim
              B. Eindejaarscontrole
   
  1.4 Afronding   
              A. Evaluatie controlebevindingen (cos 700)
              B. Verschillen overzicht (cos 450)
              C. Opstellen verklaring (cos 705 & 706)
              D. Management letter/verplicht accountantsverslag (cos 260, 265 &  BW 2 titel 9 art 393 lid 4)

 2. Situaties van aan assurance verwante opdrachten

  Definitie: het op wettelijke of vrijwillige basis toevoegen van waarde aan informatie t.b.v. betrokkenen door het verrichten van werkzaamheden die leiden tot het verstrekken van een rapportage.

  Type opdrachten: overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie (COS 4400) en opdrachten tot het samenstellen van financiële informatie (COS 4410).

 3. Situaties van fiscale dienstverlening

  Definitie: het voorzien in ex- en interne informatiebehoefte door het systematisch verwerken van financiële feiten.

  Type opdrachten: uitvoerend werk, zoals administratieve dienstverlening, het verzorgen van fiscale aangiftes en het voeren van een salarisadministratie.

 4. Situaties van adviesopdrachten

  Definitie: het (proactief) doen van vernieuwingsopgaven door het cliëntgericht inschatten van in- en externe factoren.

  Type opdrachten: financieel-administratieve opdrachten, opdrachten betreffende de start, overname, opvolging en beëindiging van ondernemingen, financieringssituaties, fiscaal, economisch, sociaal en juridisch advies en aandelentransacties.

Om de Praktijkopleiding af te kunnen ronden moet je bij minimaal drie van de bovenstaande kritische beroepssituaties (waaronder in ieder geval de situaties van assuranceopdrachten en situaties van aan assurance verwante opdrachten) functioneren op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar.

Meer informatie over deze vier kritische beroepssituaties vind je op de website van de NBA.

Competenties

Voor iedere kritische beroepssituatie moet je verschillende competenties verwerven. Dit moet blijken uit de halfjaarlijkse gespreksverslagen, essays en beroepsproducten.

Een competentie wordt gevormd door kennis, vaardigheden en houdingen. Een competentie is meetbaar en toetsbaar en kan worden verbeterd door middel van training en ontwikkeling. 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren