Thuis in uw branche

Verplichte cursussen

De volgende cursussen zijn verplicht gesteld voor trainees van de Praktijkopleiding AA. Voor alle cursussen geldt dat ze door de NBA goedgekeurd moeten zijn.

Alle onderstaande cursussen worden aangeboden door SRA-Educatie en zijn geaccrediteerd door de NBA.

Zeg wat je ziet

De Raad voor de Praktijkopleidingen heeft besloten een onderdeel van de training 'Zeg wat je ziet' voor AA- en RA-trainees verplichtte stellen in het kader van de praktijkopleiding. Eerder stelde het Bestuur van de NBA de training verplicht voor de openbaar, de interne en de overheidsaccountants in het kader van de PE-regeling.  

Communicatie en adviesvaardigheden

Alle trainees zijn verplicht tijdens hun praktijkopleiding AA twintig uur te besteden aan de cursus Communicatie en adviesvaardigheden. Je mag deze cursus in elk jaar volgen, maar bij voorkeur in het derde jaar van de Praktijkopleiding. 

Professioneel-Kritische Instelling

Deze cursus is vanaf 1 januari 2012 verplicht voor alle trainees. Op de dag van het mondeling examen mag de training niet langer dan drie jaar geleden zijn gevolgd.

Je bent alleen vrijgesteld van deze cursus wanneer je kunt aantonen dat je na 1 januari 2012 het vak Audit & Assurance II en/of het vak Audit & Assurance IIIA met een examen hebt afgerond. 

Gedragscode

Deze cursus is verplicht vanaf 1 juli 2007.

Je hoeft deze cursus niet te volgen wanneer je (een deel van) het vak Audit en Assurance 2 (LAC A en of LAC B) na 1 januari 2008 hebt behaald.

Onafhankelijkheidscursus

Deze cursus is alleen verplicht voor trainees waarbij in het theoretisch onderwijs de onafhankelijkheidsregels niet aan de orde zijn geweest.

Je hoeft deze cursus niet te volgen wanneer je het vak LAC A of LAC B (of LAC II) na 1 mei 2003 hebt behaald.