Thuis in uw branche

Informatie inschrijfformulier Praktijkopleiding Assurance

Lees deze informatie goed door voordat je naar het inschrijfformulier van de Praktijkopleiding Assurance gaat.

Om te worden ingeschreven voor de praktijkopleiding Assurance, is het belangrijk dat je kunt aantonen dat je voldoet aan de toelatingseisen. Dit doe je door bij je aanmelding ten minste één van de volgende documenten mee te sturen:

 1. Een kopie van je getuigschrift van de (universitaire) masteropleiding Accountancy (of Accounting & Controlling);
 2. Een kopie van je getuigschrift van de post-initiële (postmaster) opleiding tot RA, waarin wordt verwezen naar art. 46 van de Wet op het accountantsberoep (als je de postmasteropleiding RA hebt afgerond, stuur dan altijd een kopie van het getuigschrift hiervan mee)
 3. Een kopie van het (namens de universiteit getekende) bewijs van toelating tot de post-initiële (postmaster) opleiding tot RA, waarin wordt verwezen naar art. 46 van de Wet op het accountantsberoep;
 4. Een verklaring van de universiteit waaruit blijkt dat je aan de toelatingseisen voor de praktijkopleiding voldoet (een zogenoemde ‘toelatingsverklaring’ met een door NBA voorgeschreven tekst).

Als je opgeleid wordt tot Registeraccountant, volg je (na een wo of hbo-bachelor) een universitaire opleiding Accountancy. Welke vooropleidingen geven in dat geval toegang tot de praktijkopleiding Assurance? Met getuigschriften van de volgende opleidingen, ondersteund door een toelatingsverklaring van de onderwijsinstelling, ben je toelaatbaar tot de praktijkopleiding assurance:

 1. Wo-masteropleiding (Accountancy) die toegang geeft tot de post-initiële RA-opleiding
 2. Wo-bacheloropleiding die toegang geeft tot de deeltijd wo-masteropleiding Accountancy (Accounting & Auditing).,
 3. Een hbo-bacheloropleiding en een schakelprogramma dat toegang geeft tot de deeltijd wo-masteropleiding Accountancy,).

Als je opgeleid wordt tot AA-Accountant, volg je een hbo-opleiding Accountancy (Assurance-variant). Aan het einde van je (praktijk)opleiding moet je (ook) beschikken over een mastertitel. Welke vooropleidingen geven in dat geval toegang tot de praktijkopleiding Assurance? Met getuigschriften van de volgende opleidingen, ondersteund door een toelatingsverklaring, ben je toelaatbaar:

 1. Hbo-of een wo-bacheloropleiding Accountancy die toegang geeft tot de post-initiële AA-opleiding
 2. Hbo-bacheloropleiding (bijv. SPD of BE)  + schakelprogramma dat gelijkwaardig is aan HBO Bachelor- Accountancy

Jouw aanvraag wordt dus ondersteund door een toelatingsverklaring van de onderwijsinstelling. De toelatingsverklaring geeft aan dat je toelaatbaar ben t tot de praktijkopleiding.

Als je nog bezig bent met de opleiding, vraag je de toelatingsverklaring aan bij het opleidingsinstituut waar je de opleiding volgt. Als je de volledige theoretische opleiding inmiddels hebt afgerond, is geen toelatingsverklaring nodig. Je stuurt dan een gewaarmerkt kopie van je theoretisch getuigschrift in.

Belangrijk: Op de praktijkopleiding Assurance zijn de CEA-eindtermen voor de accountantsopleiding van 2016 van toepassing. Als je de theoretische opleiding hebt afgerond of afrondt onder 'oudere' eindtermen, moet je t.z.t. ook een (beperkt) deficiëntieprogramma voor de theoretische opleiding volgen, als je op of na 1 november 2017 begint met je praktijkopleiding. De inhoud van het deficiëntieprogramma wordt nog bekendgemaakt.

Let op: als je bij aanvang van de praktijkopleiding je postmasteropleiding tot RA langer dan zes jaar geleden hebt afgerond, dan dien je een kennistoets af te leggen.

Wat verstaan we onder het waarmerken van kopieën van getuigschriften?

Onder waarmerken verstaan we dat de fotokopieën van relevante diploma’s, certificaten en/of cijferlijsten voorzien zijn van drie waarmerken.

 1. Een stempel van een notaris/accountantskantoor of onderwijsinstelling;
 2. De handtekening van een notaris, accountant of onderwijsinstelling;
 3. De naam van een notaris, accountant of onderwijsinstelling.

De snelste manier om je documenten te waarmerken is om het te regelen via het kantoor waar je werkt. Vraag een accountant (AA/RA) een naam en handtekening te zetten bij “conform origineel” of de documenten te voorzien van een bedrijfsstempel met naam en handtekening.

Naar het aanmeldformulier Praktijkopleiding Assurance