Thuis in uw branche

Referaat

In het laatste jaar van je praktijkopleiding houd je een referaat. Daarmee kun je laten zien dat je in staat bent om te gaan met situaties waarin de theorie / de wet- en regelgeving niet direct voorzien of die daarmee knellen.

In een schriftelijk stuk beschrijf je de opdracht die je hebt behandeld en een dilemma die je daarbij bent tegengekomen. Je geeft aan hoe je met het dilemma bent omgegaan. Vervolgens plaats je het dilemma in een maatschappelijke context.

In het plenaire deel verdedig je in een presentatie in jouw referaatgroep de keuzes die je hebt gemaakt met betrekking tot het dilemma. De groep bestaat over het algemeen uit 6 trainees. Nadat je jouw keuzes ten aanzien van het dilemma hebt verdedigd, discussieer je met de mede-trainees aan de hand van stellingen over de maatschappelijke betekenis van het dilemma waar jij voor gestaan hebt.

Tijdens de bijeenkomsten bespreek je het referaat met je mede-deelnemers en verdedig je jouw referaat tijdens de laatste bijeenkomsten. Een referaat bevat maximaal 3000 woorden. Wanneer je het referaat met een voldoende hebt afgerond en je ook alle zes semesters hebt afgerond kun je jouw praktijkopleiding afsluiten met het mondeling examen.

Voorwaarden voor deelname

  • De trainee zit in het tweede deel van het laatste jaar van de praktijkopleiding (zesde semester) of heeft de praktijkopleiding afgerond;
  • De trainee committeert zich aan de voortgangseisen, zoals vastgelegd in dit programma en de afspraken met de begeleider.

Kosten

De kosten van het referaat zijn €2.395,- voor SRA-leden. Voor niet-leden zijn de kosten van het referaat €2.525,-.

Deelname aan het Referaat

Het SRA-Stagebureau bereidt de trainees, zowel schriftelijk als mondeling, voor op het schrijven van een referaat en het verdedigen ervan.

Referaat september 2018

1e bijeenkomst  Vrijdag 7 september 2018  9.00 tot 13.00 uur incl. lunch 
2e bijeenkomst  Vrijdag 5 oktober 2018  9.00 tot 13.00 uur incl. lunch 
3e bijeenkomst  Vrijdag 2 november 2018  9.00 tot 13.00 uur incl. lunch 
4e bijeenkomst  Vrijdag 16 november 2018  13.30 tot 17.00 uur 
     
Groep 1 verdediging referaat  Vrijdag 30 november 2018  9.00 tot 13.00 uur incl. lunch 
  Vrijdag 7 december 2018  13.00 tot 17.00 uur
     
Groep 2 verdediging referaat  Vrijdag 30 november 2018  13.00 tot 17.00 uur
  Vrijdag 7 december 2018  9.00 tot 13.00 uur incl. lunch

Aanmelden

Meld je aan via rtroostheide@sra.nl door middel van het insturen van het aanmeldformulier september 2018. Let op: Vol = Vol!

Op het aanmeldformulier doe je een dilemma voorstel met daarbij de expliciete bevestiging dat de trainee zich committeert aan de voorwaarden van het traject. Na aanmelding wordt gekeken of de trainee toelaatbaar is en wordt de trainee ingedeeld bij een referaatgroep.

Per referaat stopt de toelating als het maximum van twaalf deelnemers is bereikt. Bij veel aanmeldingen kijkt het SRA-Stagebureau naar de mogelijkheid om een extra referaat in te plannen.

Wanneer je niet kunt deelnemen omdat het vol is, kun je je opnieuw aanmelden voor het volgende referaat.

Voorlichtingsbijeenkomst

Maandag 2 juli 2018 organiseert het SRA-Stagebureau een voorlichtingsbijeenkomst voor alle trainees die aan het referaat willen deelnemen.

Meer informatie en aanmelden

Download

Contact

Helen Stoelwinder

Helen Stoelwinder
E hstoelwinder@sra.nl
T 030 656 60 60

Ruth Troostheide-Van der Valk

Ruth Troostheide-Van der Valk
E rtroostheide@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren