Thuis in uw branche

Tweede jaar - Opbouw portfolio

In de Elektronische Leeromgeving (ELO) bouw je een digitaal dossier op. De opbouw van jouw portfolio ziet er in het tweede jaar als volgt uit:

Jaarplan

Aan het begin van het tweede en het derde praktijkopleidingsjaar stel je een jaarplan op. In dit jaarplan geef je eventuele wijzigingen ten opzichte van het persoonlijk ontwikkelingsplan aan. Verder vormt het jaarplan een nadere invulling van het persoonlijk ontwikkelingsplan. Je geef in het jaarplan ook je persoonlijke leerdoelen voor het komende praktijkopleidingsjaar aan.

Halfjaarrapportage

De halfjaarrapportage is een verslag van het gesprek dat je hebt  gevoerd met  je praktijkbegeleider. De rapportage wordt opgesteld halverwege het praktijkopleidingsjaar. In deze rapportage komt de voortgang van je praktijkopleiding in relatie tot het persoonlijk ontwikkelingsplan en het jaarplan aan bod. Op welke wijze heb je aandacht besteed of ga je aandacht besteden aan de ontwikkeling van je vaardigheden? Tegen welke vaktechnische problemen ben je aangelopen en hoe heb je die aangepakt? Verder komen de rollen van de praktijkbegeleider (coach, trajectbewaker, vakinhoudelijk begeleider en beoordelaar) in deze rapportages aan bod. Ook benoem je samen met je praktijkbegeleider jouw verbeterpunten en maak je afspraken voor het komend half jaar.

Jaarrapportage

Aan het einde van ieder praktijkopleidingsjaar schrijf je een jaarrapportage. In de jaarrapportages beschrijf je aan welke beroepsproducten je hebt gewerkt en welke kennis, houding en vaardigheden je daarbij gebruikt hebt. Door te beschrijven op welke wijze je aan bepaalde beroepsproducten hebt gewerkt, toon je tevens aan welke CEA-eindtermen je hebt voldaan.

ICAIS-casus

In het tweede jaar van je praktijkopleiding maak je een ICAIS-casus. Aan de hand van vragen maak je een opdracht die gericht is op de rol van ICT bij de Administratieve Organisatie / Interne Beheersing van de organisatie. Voor de opdracht maak je gebruik van een opdracht die je hebt uitgevoerd.

In de ELO geef je tevens aan hoeveel uur je aan de Assurance werkzaamheden hebt besteed en welke CEA-eindtermen je eventueel al gerealiseerd hebt

Trainingsprogramma

Je volgt tijdens de praktijkopleiding een trainingsprogramma van minimaal 3 dagen per jaar. De uitkomsten van de aandachtspunten uit de 0-meting krijgen onder andere in dat trainingsprogramma nadrukkelijk aandacht. In het trainingsprogramma komen de generieke CEA-eindtermen aan bod. In dit programma besteed je aandacht aan de ontwikkeling van je algemene en communicatieve beroepsvaardigheden en je beroepshouding conform de VGBA en de ViO. Schrijf je hier in voor het trainingsprogramma.

Intervisiegesprekken

Je voert tijdens het eerste jaar van je praktijkopleiding ook twee intervisiegesprekken. Tijdens deze intervisiegesprekken bespreek je met mede-trainees praktische knelpunten waar je tegen aanloopt bij het volgen van de praktijkopleiding. SRA heeft de intervisiegesprekken geïntegreerd in het trainingsprogramma. Uitgebreide toelichting over het uitwerken van je portfolio lees je in de informatiegids. Schrijf je hier in voor de intervisiebijeenkomsten in 2020 en intervisiebijeenkomsten in 2021.

Bij afname van meerdere trainingen of intervisiegesprekken krijg je een aantrekkelijke kortingen. Kijk hier voor meer informatie over de pakketten.

Beoordeling

De praktijkbegeleider en de beoordelaar moeten het persoonlijk ontwikkelingsplan, de half jaarrapportage en de jaarrapportage goedkeuren. Is een rapportage niet goedgekeurd door de beoordelaar, dan geeft de beoordelaar aan de praktijkbegeleider door wat er aan de rapportage moet worden aangepast. De praktijkbegeleider bespreekt dit dan verder met jou.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren