Thuis in uw branche

Simulatieopdrachten Praktijkopleiding Assurance

Volg je de nieuwe praktijkopleiding? En kun je niet (volledig) voldoen aan de urennormen rond assurance-opdrachten in de Assurance opleiding? Dan bieden SRA en Full•Finance in samenwerking vanaf najaar 2018 simulatieopdrachten aan waarmee je maximaal 100 assurance-uren door simulatie kunt uitvoeren.

De simulaties zijn in mei 2018 geaccrediteerd door de Raad voor de Praktijkopleidingen. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de verdere inhoudelijk ontwikkeling om in het najaar van 2018 de eerste simulatie 'Jaarrekeningcontrole' te kunnen aanbieden.

Heb je interesse en wil je op de hoogte gehouden worden? Stuur dan een mail aan Ilona Mars (imars@sra.nl). Dan laten we je het meteen weten wanneer data, kosten etc. bekend zijn!

Wat is de opzet van de simulaties?

In alle praktijkopleidingen, zowel Assurance, MKB als Finance is er aandacht voor (overige) assurance-opdrachten. Er zijn alleen veel kantoren die moeite hebben om aan (voldoende) opdrachten te komen om deze assurance-uren ook écht in de praktijk te maken. De Raad voor de Praktijkopleidingen heeft daarom begin 2018 besloten dat simulatieopdrachten in de nieuwe Praktijkopleidingen gebruikt mogen worden. SRA biedt deze in samenwerking met Full•Finance aan voor álle stromingen binnen de Praktijkopleiding.

Er worden drie soorten simulaties aangeboden:

  1. Jaarrekeningcontrole: Gericht op het 2e, 3e of 4e semester van de praktijkopleiding (niet op het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar);
  2. Beoordelingsopdracht: In het derde jaar van de praktijkopleiding (niveau van beginnend beroepsbeoefenaar);
  3. Prognose: In het derde jaar van de praktijkopleiding (niveau van beginnend beroepsbeoefenaar).

De simulaties worden verplicht in combinatie met een begeleidingsdag vooraf en een begeleidingsdag achteraf gevolgd.

Type simulatie Uren simulatie
Jaarrekeningcontrole  48 uur assurance + begeleidingsdag vooraf en achteraf 
Beoordeling  30 uur assurance + begeleidingsdag vooraf en achteraf 
Prognose  20 uur assurance + begeleidingsdag vooraf en achteraf 

Kun je aan al je assurance-uren met simulaties voldoen? Helaas is dat niet mogelijk. De simulaties worden aangeboden voor een gedeelte van de genormeerde uren. In totaal kun je maximaal drie simulaties volgen in de praktijkopleiding. Dit betekent dat je als trainee in de praktijkopleiding ook altijd binnen je werkomgeving assurance-uren moet verrichten. De begeleidingsdagen rond simulaties vervangen wel de 'reguliere' begeleidingsdagen rond drie assurance-opdrachten (geldt wanneer je de 150 uurs variant binnen de Praktijkopleiding MKB volgt).

Ingangseisen

Je moet er als trainee wel op letten dat er ingangseisen gelden. Voor de simulatie van de jaarrekeningcontrole gelden geen aanvullende instroomeisen anders dan de instroomeisen die gelden voor toelating tot de praktijkopleiding. Tot de simulaties op niveau van beginnen beroepsbeoefenaar worden uitsluitend trainees die door hun stagebureau zijn toegelaten tot het derde jaar van de praktijkopleiding toegelaten. Tevens dient de trainee de vakgebieden Audit & Assurance, Internal Control / Accounting Information Systems en Financial Accounting in de theoretische opleiding afgerond te hebben. Trainees in de praktijkopleiding accountancy-finance kunnen alleen aan de simulaties op niveau van beginnend beroepsbeoefenaar deelnemen indien zij een aanvullende module 'overige assurance' op eindniveau hebben afgerond aan een theoretische onderwijsinstelling die de theoretische opleiding Assurance of Accountany-MKB verzorgd.

Wanneer is er meer bekend?

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de inhoudelijke ontwikkeling. Vanaf het najaar 2018 kan de simulatie 'Jaarrekeningcontrole' gevolgd worden. In een later stadium zullen de simulaties 'Beoordeling' en 'Prognose' aangeboden gaan worden. Data en prijzen hiervoor maken wij deze zomer bekend. Heb je interesse en wil je op de hoogte gehouden worden? Stuur dan een mail aan Ilona Mars (imars@sra.nl).

Vragen?

Wij kunnen ons voorstellen dat deze nieuwe vorm van simulaties vragen oproept. Heeft u vragen over de simulaties of de mogelijkheden om dit gezamenlijk op uw eigen kantoor te doen? Neem dan contact op met Corjan Aalbregt (030 656 60 60 of caalbregt@sra.nl).

Voor vragen over de mogelijkheden binnen jouw Praktijkopleiding kunnen trainees van het SRA-Stagebureau contact opnemen met Ruth Troostheide of Helen Stoelwinder (stagebureau@sra.nl of 030 656 60 60). Trainees van andere stagebureaus kunnen contact opnemen met Jurroen Cluitmans (j.cluitmans@fullfinance.nl of 055 355 99 79).

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren