Thuis in uw branche

Informatie inschrijfformulier Praktijkopleiding MKB

Lees deze informatie goed door voordat je naar het inschrijfformulier van de Praktijkopleiding MKB gaat.

Om te worden ingeschreven voor de praktijkopleiding Accountancy MKB, is het belangrijk dat je kunt aantonen dat je voldoet aan de toelatingseisen. Dit doe je door bij je aanmelding ten minste één van de volgende documenten mee te sturen:

 1. Een kopie van je getuigschrift van de (HBO) bacheloropleiding Accountancy;
 2. Een uittreksel uit het diplomaregister waarop in ieder geval de volgende gegevens zijn vermeld (naast persoonsgegevens en datering):
  - Soort waardedocument: Getuigschrift
  - Opleiding: Accountancy
  - Aard van het examen: HBO Bachelor    
 3. Een kopie van je getuigschrift van de post-initiële (postbachelor) opleiding tot AA, waarin wordt verwezen naar art. 46 van de Wet op het accountantsberoep (als je de postbacheloropleiding AA hebt afgerond, stuur dan altijd een kopie van het getuigschrift hiervan mee);
 4. Een kopie van het (namens de HBO-instelling getekende) bewijs van toelating tot de post-initiële (postbachelor) opleiding tot AA-, waarin wordt verwezen naar art. 46 van de Wet op het accountantsberoep;
 5. Een verklaring van de HBO-instelling (waar je de postbachelor opleiding tot AA volgt) waaruit blijkt dat je aan de toelatingseisen voor de praktijkopleiding voldoet (een zogenaamde ‘toelatingsverklaring’ met een door NBA voorgeschreven tekst).

Als je opgeleid wordt tot AA-Accountant, volg je een hbo-opleiding Accountancy (MKB-variant). Aan het einde van je (praktijk)opleiding moet je beschikken over een overall-getuigschrift waaruit blijkt dat je de post-HBO-opleiding Accountancy (MKB) hebt afgerond en aan alle theoretische CEA-eindtermen voor de MKB-variant hebt voldaan.

Met getuigschriften van de volgende opleidingen, ondersteund door een toelatingsverklaring, ben je toelaatbaar:

 1. Hbo-of een wo-bacheloropleiding Accountancy die toegang geeft tot de post-initiële AA-opleiding Accountancy-MKB
 2. Hbo-bacheloropleiding (bijv. SPD of BE)  + schakelprogramma dat gelijkwaardig is aan HBO Bachelor- Accountancy en toegang geeft tot de post-initiële AA-opleiding Accountancy-MKB

Als je opgeleid wordt tot Registeraccountant, volg je (na een wo of Hbo-bachelor) een universitaire post-initiële opleiding Accountancy - MKB. Welke vooropleidingen geven in dat geval toegang tot de Praktijkopleiding MKB? Met getuigschriften van de volgende opleidingen, ondersteund door een toelatingsverklaring van de onderwijsinstelling, ben je toelaatbaar tot de Praktijkopleiding MKB:

 1. een wo-bacheloropleiding die toegang geeft tot een universitaire post-initiële opleiding Accountancy-MKB
 2. een Hbo-bacheloropleiding, aangevuld met een schakelprogramma, gelijkwaardig aan een wo bacheloropleiding, die toegang geeft tot een universitaire post-initiële opleiding Accountancy-MKB

Jouw aanvraag wordt dus ondersteund door een toelatingsverklaring van de onderwijsinstelling. De toelatingsverklaring geeft aan dat je toelaatbaar ben tot de praktijkopleiding.

Als je nog bezig bent met de opleiding, vraag je de toelatingsverklaring aan bij het opleidingsinstituut waar je de opleiding volgt. Als je de volledige theoretische opleiding inmiddels hebt afgerond, is geen toelatingsverklaring nodig. Je stuurt dan een gewaarmerkt kopie van je theoretisch getuigschrift in.

Belangrijk: Op de praktijkopleiding Accountancy MKB zijn de CEA-eindtermen voor de accountantsopleiding van 2016 van toepassing. Als je de theoretische opleiding hebt afgerond of afrondt onder 'oudere;  eindtermen, dien je t.z.t. ook een (beperkt) deficiëntieprogramma voor de theoretische opleiding te volgen, als je op of na 1 november 2017 begint met je praktijkopleiding.

Let op: indien je bij aanvang van de praktijkopleiding je postbacheloropleiding tot AA langer dan zes jaar geleden hebt afgerond, dien je een kennistoets af te leggen.

Wat verstaan we onder het waarmerken van kopieën van getuigschriften?

Onder waarmerken verstaan we dat de fotokopieën van relevante diploma’s, certificaten en/of cijferlijsten voorzien zijn van drie waarmerken.

 1. Een stempel van een notaris/accountantskantoor of onderwijsinstelling;
 2. De handtekening van een notaris, accountant of onderwijsinstelling;
 3. De naam van een notaris, accountant of onderwijsinstelling.

De snelste manier om je documenten te waarmerken is om het te regelen via het kantoor waar je werkt. Vraag een accountant (AA/RA) een naam en handtekening te zetten bij “conform origineel” of de documenten te voorzien van een bedrijfsstempel met naam en handtekening.

Naar het aanmeldformulier Praktijkopleiding MKB