Thuis in uw branche

Informatie inschrijfformulier Praktijkopleiding MKB

Lees deze informatie goed door voordat je naar het inschrijfformulier van de Praktijkopleiding MKB gaat.

Wil je je inschrijven voor de Praktijkopleiding MKB?  Dan ontvangen we graag ten minste één van de volgende documenten:

  1. Een kopie van je Bachelor- of Masterdiploma.
  2. Een kopie van je theoretische getuigschrift(-en)( van je bachelor en / of masteropleiding) en een toelatingsverklaring, afgegeven door de Hogeschool of Universiteit, waaruit blijkt dat je aan de toelatingsvoorwaarden voor de Praktijkopleiding MKB voldoet.

Als je opgeleid wordt tot AA-Accountant, volg je een hbo-opleiding Accountancy (MKB-variant). Aan het einde van je (praktijk)opleiding moet je beschikken over een overall-getuigschrift waaruit blijkt dat je de post-HBO-opleiding Accountancy (MKB) hebt afgerond en aan alle theoretische CEA-eindtermen voor de MKB-variant hebt voldaan.

Met getuigschriften van de volgende opleidingen, ondersteund door een toelatingsverklaring, ben je toelaatbaar:

  1. Hbo-of een wo-bacheloropleiding Accountancy die toegang geeft tot de post-initiële AA-opleiding Accountancy-MKB
  2. Hbo-bacheloropleiding (bijv. SPD of BE)  + schakelprogramma dat gelijkwaardig is aan HBO Bachelor- Accountancy en toegang geeft tot de post-initiële AA-opleiding Accountancy-MKB

Als je opgeleid wordt tot Registeraccountant, volg je (na een wo of Hbo-bachelor) een universitaire post-initiële opleiding Accountancy - MKB. Welke vooropleidingen geven in dat geval toegang tot de Praktijkopleiding MKB? Met getuigschriften van de volgende opleidingen, ondersteund door een toelatingsverklaring van de onderwijsinstelling, ben je toelaatbaar tot de Praktijkopleiding MKB:

  1. een wo-bacheloropleiding die toegang geeft tot een universitaire post-initiële opleiding Accountancy-MKB
  2. een Hbo-bacheloropleiding, aangevuld met een schakelprogramma, gelijkwaardig aan een wo bacheloropleiding, die toegang geeft tot een universitaire post-initiële opleiding Accountancy-MKB

Jouw aanvraag wordt dus ondersteund door een toelatingsverklaring van de onderwijsinstelling. De toelatingsverklaring geeft aan dat je toelaatbaar ben tot de praktijkopleiding.

Als je nog bezig bent met de opleiding, vraag je de toelatingsverklaring aan bij het opleidingsinstituut waar je de opleiding volgt. Als je de volledige theoretische opleiding inmiddels hebt afgerond, is geen toelatingsverklaring nodig. Je stuurt dan een gewaarmerkt kopie van je theoretisch getuigschrift in. Wel kan het in dat geval zo zijn dat je een deficiëntieprogramma moet volgen, omdat je de theoretische opleiding hebt afgerond op basis van de CEA-eindtermen 2008, terwijl vereist is dat je voldoet aan de CEA-eindtermen 2016. Dit geldt voor alle trainees die zich inschrijven vanaf 1 september 2017.

Controleer de datum van afgifte van je getuigschrift. Als je getuigschrift ouder is dan zes jaar, ben je namelijk verplicht om de kennistoets te maken.

Wat verstaan we onder het waarmerken van kopieën van getuigschriften?

Onder waarmerken verstaan we dat de fotokopieën van relevante diploma’s, certificaten en/of cijferlijsten voorzien zijn van drie waarmerken.

  1. Een stempel van een notaris/accountantskantoor of onderwijsinstelling;
  2. De handtekening van een notaris, accountant of onderwijsinstelling;
  3. De naam van een notaris, accountant of onderwijsinstelling.

De snelste manier om je documenten te waarmerken is om het te regelen via het kantoor waar je werkt. Vraag een accountant (AA/RA) een naam en handtekening te zetten bij “conform origineel” of de documenten te voorzien van een bedrijfsstempel met naam en handtekening.

Naar het aanmeldformulier Praktijkopleiding MKB >>

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren