Thuis in uw branche

Afronden praktijkopleiding

Je kunt beginnen met je afstudeerscriptie, wanneer je start met je derde jaar van de Praktijkopleiding. Je moet dus de eerste vier semesters hebben afgerond en toelaatbaar zijn tot het derde jaar.

Bij het schrijven van je afstudeerscriptie, dien je gebruik te maken van scriptiebegeleiding door erkende scriptiebegeleiders. Je kunt kiezen uit onze erkende scriptiebegeleiders.

De organisatie van de praktijkexamens is per 1 januari 2016 gewijzigd. De praktijkscriptie wordt beoordeeld door twee examinatoren die niet bij de totstandkoming van de praktijkscriptie betrokken zijn geweest.

Wanneer de afstudeerscriptie door twee examinatoren, aangewezen door de NBA, als voldoende wordt beoordeeld, nemen zij ook het mondelinge examen af. Door deze maatregel wordt de beoordeling van het examen verdergaand geobjectiveerd.

Een gemiddeld begeleidingstraject heeft een doorlooptijd van 4 tot 6 maanden en een maximale doorlooptijd van 2 jaar.

Met ingang van 1 januari 2017 tot 1 januari 2018 heb je de mogelijkheid om te kiezen tussen het schrijven van een scriptie of deelnemen aan een referaatgroep. Vanaf 1 januari 2018 kun je alleen nog deelnemen aan een referaatgroep.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren