Thuis in uw branche

Praktijkexamen tot 1 oktober 2017

Uit het examen moet blijken dat je functioneert op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. Hiervoor stellen je examinatoren onder meer vragen naar aanleiding van je afstudeerscriptie en praktijkopleidingsdossier.

Ze beoordelen of je beschikt over voldoende actuele theoretische kennis om in de praktijk de juiste keuzes te kunnen maken en of je beschikt over een goede beroepshouding.

Sinds 1 januari 2016 gelden er andere regels rond de aanmelding voor de mondelinge examens. Afhankelijk van wanneer je je scriptieopzet hebt ingediend, wordt jouw mondeling examen volgens de oude of nieuwe stijl afgenomen.

Meer informatie over het mondelinge examen lees je in de Handreiking afstudeerscriptie en examen ter afronding van de praktijkopleiding RA.

Het examen duurt minimaal 1 uur met mogelijke uitloop tot 1,5 uur. Er is een mogelijkheid dat er een  toezichthouder van de NBA bij aanwezig zal zijn.

Je mag, indien je dit wenst, aan het begin van je examen in maximaal 10 minuten een presentatie geven die betrekking heeft op de inhoud van je afstudeerscriptie. Het examen wordt voortgezet in de vorm van een discussie over het onderwerp tussen jou en de examinatoren waarbij tevens de verslagen in jouw dossier aan de orde kunnen komen.

Nieuwe opzet praktijkexamens

Ga je bijna starten met het schrijven van je afstudeerscriptie? Dan is het goed om te weten dat de organisatie van de examens per 1 januari 2016 is gewijzigd.

Vanaf dat moment wordt de afstudeerscriptie beoordeeld door twee examinatoren die niet bij de totstandkoming van de afstudeerscriptie betrokken zijn geweest.

Wanneer de afstudeerscriptie door de twee examinatoren (door de NBA aangesteld) als voldoende wordt beoordeeld, nemen zij ook het mondelinge examen af. Door deze maatregel wordt de beoordeling van het examen verdergaand geobjectiveerd.

Overgangsregeling

Als je voor 1 januari 2016 je afstudeerscriptie-opzet hebt ingediend en voor 1 juli 2016 je afstudeerscriptie bij de NBA hebt ingediend en deze is beoordeeld met een voldoende dan geldt voor jou nog een overgangsregeling. Dit houdt in dat jouw mondeling examen nog wordt afgenomen op basis van de huidige regelgeving.

Uitslag direct bekend

Direct na afloop van het examen gaat de examencommissie in beraad, waarna de uitslag van het examen direct bekend wordt gemaakt. De examinatoren beoordelen de afstudeerscriptie met een voldoende of onvoldoende. 

Bij goed gevolg ontvang je een getuigschrift van het Examenbureau Registeraccountants dat, tezamen met het getuigschrift van het theoretische deel van het accountantsexamen, recht geeft op inschrijving in het accountantsregister.

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren