Thuis in uw branche

Procedure en aanmeldformulier

Praktijkopleiding RA derde jaar

Procedure en formulier aanmelding voor het derde jaar van de Praktijkopleiding RA.

Bijlage

Bij deze aanmelding moet de volgende bijlage meegestuurd worden:

  • Verklaring toelating derde jaar Praktijkopleiding
    Deze verklaring kun je opvragen bij de instelling waar de postinitiële opleiding wordt gevolgd. Hieruit blijkt dat volledig is voldaan aan de toelatingseisen tot het derde jaar van de Praktijkopleiding.

Voorwaarden voor toelating tot het derde jaar van de Praktijkopleiding

Om te worden toegelaten tot het derde jaar van de Praktijkopleiding moet je:

  • in alle vakken van de postinitiële (postmaster) RA-opleiding en van de hieraan voorafgaande masteropleiding alle (deel)tentamens dan wel examens hebben afgelegd en maximaal één onvoldoende hebben behaald;
  • naar verwachting van de stagemeester, gedurende het derde stagejaar minimaal het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar bereiken.

De afronding van een eventuele afstudeeropdracht of een equivalent hiervan behoort niet tot de toelatingseisen tot het derde jaar van de Praktijkopleiding.

Het wel of niet afgerond hebben van de masterscriptie is geen toelatingseis voor het derde jaar van de Praktijkopleiding.

Let op: Het SRA-Stagebureau dient 1 maand voor de beoogde startdatum de aanmelding en toelatingsverklaring te hebben ontvangen.

Mijn gegevens
Aanhef:
*
Vul hier je volledige voornaam en eventuele doopnamen in
*
*
*
*
*
*
Geboortedatum:
Invullen in dd-mm-yyyy
*
*
*
Kantoorgegevens
*
*
Stage
(incl. voorletters en titulatuur)
*
*
waar het theoretische deel van de RA-opleiding wordt gevolgd, zal worden gevolgd of is gevolgd
*
Aanvang
*
Bijlage
Hieruit moet blijken dat volledig is voldaan aan de toelatingseisen tot het eerste jaar van de stage.
*
Inschrijfvoorwaarden
*

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren