Thuis in uw branche

Verklaring praktijkbegeleider toelating derde stagejaar

Om als trainee te worden toegelaten tot het derde stagejaar dient de praktijkbegeleider een verklaring af te geven.

De praktijkbegeleider verklaart daarin dat de trainee in het derde stagejaar naar verwachting minimaal het niveau van 'beginnend beroepsbeoefenaar' zal bereiken, conform de eisen die de CEA daaraan stelt.

Deze maatregel heeft als doel te stimuleren dat de trainees in het derde jaar daadwerkelijk op het gewenste (eind)niveau functioneren en daarnaast benadrukt het de belangrijke rol van de praktijkbegeleider. De verklaring is in feite een formalisering van de goedkeuring van het jaarplan voor het derde stagejaar.

Het Stagebureau van het NBA wil met de verklaring bewerkstelligen dat praktijkbegeleiders zich bewust zijn van hun belangrijke rol en voorkomen dat trainees al met hun derde jaar beginnen, terwijl ze er eigenlijk nog niet klaar voor zijn. Een goede afweging - het professional judgement - van de praktijkbegeleider is in de praktijkopleiding cruciaal. De praktijkbegeleider moet op grond van het eigen referentiekader als ervaren beroepsbeoefenaar de professionele kwaliteiten van de trainee (beroepshouding, kennis, vaardigheden) toetsen. Dit gespiegeld aan de eindtermen, en daar vervolgens een weloverwogen oordeel over kunnen geven.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren