Thuis in uw branche

Duur Praktijkopleiding en semesters

Hoe lang duurt de praktijkopleiding en uit hoeveel semester bestaat deze?

Praktijkopleiding 

Ben je gestart voor 1 januari 2008?

Dan geldt voor jou dat de afzonderlijke behaalde semesters zes jaar geldig zijn vanaf de dag na de einddatum van het behaalde semester. De eerste vier behaalde semesters vormen een blok. Als dat blok van vier semesters is behaald, blijft dat blok geldig tot zes jaar vanaf de dag na de einddatum van het vierde behaalde semester. Binnen deze periode van zes jaar moet je de volledige praktijkopleiding, inclusief praktijkscriptie en -examen, hebben afgerond. 

Verlenging aanvragen

Soms hebben trainees moeite om aan deze termijnen te voldoen. Zij kunnen dan bij de NBA een verlenging van de geldigheidsduur van het semester/de semesters aanvragen. Wil je verlenging van de geldigheidsduur van één of meer semesters en heb je de theorieopleiding afgerond? Dan wordt, als je voor de verlenging van semesters in aanmerking komt, in ieder geval de voorwaarde gesteld dat je deelneemt aan het actualiteitsexamen en dit met een voldoende afrondt.

Actualiteitenexamen

In het actualiteitsexamen wordt bij jou de actuele kennis van de wet- en regelgeving getoetst en dit examen wordt zowel schriftelijk als mondeling afgenomen. Al je het actualiteitsexamen met een voldoende afsluit, kun je verder met jouw praktijkopleiding.

Ben je gestart na 1 januari 2008?

Trainees die vanaf 1 januari 2008 zijn gestart met de praktijkopleiding, moeten de praktijkopleiding binnen negen jaar afronden.

Semesters

De praktijkopleiding bestaat in totaal uit zes semesters waarbij de minimale tijdsbesteding per semester 500 uur bedraagt.

Een praktijkopleidingsjaar duurt in ieder geval twaalf maanden en is opgedeeld in twee semesters van 6 maanden.

Verdeling semesters

Met een goede reden is het mogelijk de duur van semesters binnen een jaar te wijzigen in twee semesters van vijf en zeven maanden of in twee semesters van vier en acht maanden.

Goede redenen kunnen zijn:

  • wisseling van werkgever
  • spreiding van werkzaamheden over een jaar

Splitsing van een jaar in 'semesters' van drie en negen maanden is niet toegestaan.

Behalen semesters

Voordat je een nieuw semester kan beginnen, moet het vorige semester met een voldoende zijn beoordeeld. Bij een onvoldoende beoordeling, zul je je plan of verslag moeten herschrijven of aanvullingen moeten inleveren. Mogelijk loop je hierdoor studievertraging op.

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren