Thuis in uw branche

Essay

Bij de verslagen van semester twee t/m vijf moet ook een essay worden geschreven. Dit essay is minimaal 1800 woorden lang en beschrijft de toepassing van een aantal vaardigheden die horen bij één of meer studiethema's uit de theorie. Deze vaardigheden passen bij de fase van de opleiding en voortgang van de stage.

Het essay bevat:

 • de wijze van aanpak en uitvoering;
 • de wijze waarop is omgegaan met praktische problemen;
 • hoe de trainee is gekomen tot oplossingen;
 • onderbouwing van gemaakte keuzes;
 • etc.

Deze beschrijving moet een directe relatie hebben met de bedoelde concrete situatie aan de hand van een of meer gestelde leerdoelen.

Een van de drie hoofdvakken dient ten minste één essay per jaar te behandelen:

 • Leer van de Accountantscontrole
 • Bestuurlijke Informatieverzorging
 • Externe Verslaggeving

Hierbij moet het vak ‘Leer van de Accountantscontrole’ in ieder geval aan de orde komen in het vijfde semesteressay of in de Praktijkscriptie.

Het essay moet de volgende eigenschappen bevatten:

 • eigen mening;
 • kritische benadering en uitleg;
 • vergelijkingen met andere en/of soortgelijke tijdens de Praktijkopleiding opgedane ervaringen;
 • bekwame redactie;
 • persoonlijke stijl;
 • persoonlijke beleving en opvattingen;
 • herkenning van de toegevoegde waarde van de stage in het kader van het, door de trainee tot dat moment doorgemaakte, onderwijsleerproces (theorie en praktijk).

Download de tips voor het schrijven van een essay >>

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren