Thuis in uw branche

Het jaarplan

Aan het begin van elk jaar stel je een jaarplan op waarin je onder andere:

  • een planning maakt van de verwachte werkzaamheden;
  • een verwacht urenoverzicht geeft volgens het ASR-formulier;
  • vaktechnische en persoonlijke leerdoelen opneemt en beschrijft op welke wijze je verwacht deze te verwezenlijken;
  • aangeeft in welke functie en op welk niveau je de werkzaamheden verricht;
  • aandacht besteedt aan de tot dan toe behaalde studieresultaten en de gevolgen hiervan voor het verdere verloop van de Praktijkopleiding;
  • de verdeling aangeeft van de twee semesters;
  • de verwachte essayonderwerpen benoemt.
  • Leerdoelen formuleren volgens de SMART-methode 

De externe beoordelaar zal beoordelen of het opgestelde jaarplan voldoet aan de kwalitatieve eisen die er, gezien het niveau van de opleiding, aan gesteld moeten worden. Bij een onvoldoende beoordeling lever je een aangepast/gewijzigd plan in.

Inlevertermijnen

Het jaarplan dient uiterlijk de 15de van de tweede maand na aanvang van het jaar door de stagemeester goedgekeurd bij de extern beoordelaar te zijn aangeboden. Je hebt hiervoor dus zo’n 6 weken. Het is belangrijk om rekening te houden met de tijd die de stagemeester nodig zal hebben om het te beoordelen.

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren