Thuis in uw branche

Inlevertermijnen

Hier vind je de inlevertermijnen voor alle verslagen en plannen die je moet indienen.

Jaarplannen

Het jaarplan dient uiterlijk de 15de van de tweede maand na aanvang van het jaar door de stagemeester goedgekeurd bij de extern beoordelaar te zijn aangeboden. Je hebt hiervoor dus zo’n 6 weken. Het is belangrijk om rekening te houden met de tijd die de stagemeester nodig zal hebben om het te beoordelen.

Stageverslagen

Het stageverslag dient uiterlijk de 15de van de tweede maand na afloop van het semester door de stagemeester goedgekeurd bij de extern beoordelaar te zijn aangeboden. Je hebt hiervoor dus zo’n 6 weken. Het is belangrijk om rekening te houden met de tijd die de stagemeester nodig zal hebben om het te beoordelen.

Aangepaste plannen en verslagen

Aangepaste verslagen en jaarplannen of aanvullingen moeten binnen twee weken worden ingeleverd, tenzij anders aangegeven door de beoordelaar.

Overschrijden inlevertermijn

Wanneer je de inlevertermijn hebt overschreden, zal het desbetreffende of het volgende semester opschuiven met de overschreden termijn.

Als je het stageverslag te laat inlevert, zul je ook een nieuw plan moeten inleveren voor het volgende – opgeschoven- semester. De termijnen in je originele jaarplan komen dan namelijk niet meer overeen met de realiteit!

Wanneer je niet binnen drie maanden na afloop van het desbetreffende semester je verslag hebt ingediend en dit aan jezelf te wijten is, kan het semester ongeldig worden verklaard. Het Stagebureau zal in overleg met de beoordelaar hier een besluit over nemen.

Wanneer je niet binnen zes maanden na afloop van het desbetreffende semester je verslag hebt ingediend is het semester ongeldig en zal het semester opnieuw moeten starten. Hiervoor zal ook een nieuw plan opgesteld moeten worden.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren