Thuis in uw branche

Verplichte cursussen

De Raad voor de Praktijkopleidingen heeft besloten om een onderdeel van de training 'Zeg wat je ziet' en de PKI-training voor RA-trainees verplicht te stellen.

Training 'Zeg wat je ziet'

De verplichting voor trainees betreft uitsluitend het onderdeel communicatietraining. De onderdelen 'kennistoets' en 'dossiermentoring' zijn dus voor trainees niet verplicht.

De NBA onderkent voor de training de volgende doelgroepen:

  • Openbaar accountant in de assurance praktijk
  • Openbaar accountant in de samenstelpraktijk
  • Openbaar accountant in de gemengde praktijk
  • Intern en overheidsaccountant

Je kunt kiezen uit één van bovenstaande varianten. Ten aanzien van de verplichtstelling van de training 'Zeg wat je ziet' gelden de volgende bijzondere bepalingen:

  • Trainees die kunnen aantonen dat de inhoud van de training overeenkomt met hetgeen is behandeld in hun theoretische opleiding, kunnen een vrijstelling van deze verplichting aanvragen. Hiervoor is nodig dat de onderwijsinstelling een schriftelijke verklaring afgeeft waaruit blijkt dat de inhoud van de communicatietraining van de training 'Zeg wat je ziet' op vergelijkbare wijze aan de orde is gekomen in het theoretische opleidingsprogramma;
  • Bij sommige organisaties hebben de accountants vrijstelling gekregen voor de trainingsverplichting voor 'Zeg wat je ziet' op grond van voorgeschreven interne opleidingsprogramma's. Indien een trainee werkzaam is bij een dergelijke organisatie en tijdens zijn praktijkopleiding het interne opleidingsprogramma volgt op grond waarvan de vrijstelling aan de accountants van de organisatie is verleend, wordt aan de trainee eveneens vrijstelling verleend voor de training 'Zeg wat je ziet'. 

Het stagebureau waar je de praktijkopleiding volgt, bepaalt of aan de verplichting voldaan is. Ook wordt door jouw stagebureau beoordeeld of een bijzondere bepaling op jouw situatie van toepassing is. 

Training Professioneel-Kritische Instelling (PKI)

Vanaf 1 september 2012 is het volgen van de training Professioneel-Kritische Instelling (PKI) een voorwaarde voor deelname aan het mondelinge examen aan het einde van de praktijkopleiding RA. Na overleg met de universiteiten die een RA-opleiding aanbieden, vervalt voor een aantal trainees deze verplichting.

Mede doordat PKI onderdeel is van de CEA eindtermen voor de accountantsopleiding, wordt hier in het theoretisch onderwijs op verschillende manieren aandacht aan gegeven. Hoewel de inhoud van de training zelf een goede aanvulling is op het praktijkexamen, heeft de Raad voor de Praktijkopleidingen toch besloten dat trainees, die het postinitiële vak Financial Auditing, nu of in de toekomst volgen, vrij te stellen van de PKI-verplichting. 

De volgende regeling is van kracht:

Studenten die in of na het studiejaar 2012 - 2013 het vak Financial Auditing (dat wordt afgesloten met het landelijk tentamen Financial Auditing) hebben gevolgd, worden vrijgesteld van de verplichting om de PKI training te volgen vooraf aan het mondelinge examen ter afronding van de praktijkopleiding RA.

Examenkandidaten moeten vooraf aan het examen aantonen dat ze het vak in de juiste periode hebben gevolgd. Vraag hiervoor een verklaring aan bij de theoretische instelling waar de theorie gevolgd is (een cijferlijst volstaat niet). Deze regeling staat los van eventuele verplichtingen in het kader van Permanente Educatie na inschrijving in het accountantsregister.