Thuis in uw branche

De fiscale positie van de dga

Waar pleit SRA voor?

SRA en de NOB hebben mede het onafhankelijke wetenschappelijke onderzoek 'De fiscale positie van de dga' gefinancierd. Dit onderzoek geeft een beeld van de huidige economische en fiscale positie van de dga nu en in de nabije toekomst. Er ligt nu een gedegen onderzoek met conclusies en vele aanbevelingen. Hieronder vindt u de publieksversie van het onderzoek en een uitgebreide managementsamenvatting. Mede aan de hand van het wetenschappelijke onderzoek heeft SRA een standpunt ingenomen waar het de fiscale positie van de dga betreft. Waar pleit SRA voor?

Standpuntenbepaling

Standpunt
Lees de SRA-visie

De BOR blijft hard nodig

Interview
Lees het SRA-persbericht

Wetenschappelijk onderzoek: publieksversie

Onderzoek
Naar de publieksversie

Wetenschappelijk onderzoek: samenvatting

Onderzoek
Naar de management-
samenvatting