Thuis in uw branche
Fiscale positie dga

Standpuntenbepaling

De fiscale positie van de dga

Standpunt

De ondernemingen van de directeur-grootaandeelhouders (dga’s), vooral familiebedrijven, zorgen voor een werkgelegenheid van naar schatting 2,5 miljoen mensen. Daarmee vervult de dga een belangrijke rol in de economie. Het kabinet moet het belang van de dga bij het streven naar een beter en toekomstbestendig belastingstelsel voor ogen houden. Zo blijven de bedrijfopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting (BOR) en de doorschuifregeling (DSR) hard nodig.