Thuis in uw branche

Activiteitgericht werken: Fase 1

In fase 1 wordt gestart met het herijken van de missie, visie en strategie van de onderneming. Vervolgens wordt op functioneel niveau onderzocht hoe er momenteel wordt gewerkt (huidige situatie) en hoe er in de nieuwe situatie idealiter gewerkt zou moeten worden.

Strategisch

Strategie 2-daagse

In een tweedaagse sessie gaat u, samen met uw managementteam, intensief aan de slag met het formuleren van uw missie en visie (dag 1). Dag 2 staat in het teken van het op hoofdlijnen uitwerken van een passende strategie. De sessie wordt begeleid door SRA.

Functioneel

Nadat u op strategisch niveau de uitgangspunten van uw organisatiestrategie heeft uitgewerkt, gaat deze fase in op implicaties op tactisch niveau. We brengen van uw organisatie het volgende in beeld:

Werkprocessen

Wat zijn de kernprocessen van uw organisatie en op welke manier dragen deze bij aan uw missie, visie en strategie?

Cultuur

Welke normen en waarden zijn kenmerkend voor uw organisatie? Op welke manier dragen deze bij aan uw missie, visie en strategie? Wat zou hierin anders moeten?

IT-landschap

In welke mate faciliteert de inrichting van uw IT-landschap uw strategische uitdagingen?

Bovenstaande elementen worden in kaart gebracht door een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals diepte-interviews, observaties en documentanalyses. Alle bevindingen, conclusies en aanbevelingen worden uitgewerkt in een totaalrapportage waarin praktische toepasbaarheid centraal staat.

Wat levert het u op?

  • Uitgewerkte missie, visie en strategie
  • De neuzen van uw managementteam staan dezelfde kant op
  • U heeft een sterke 'Case for a change' voor uw interne organisatie!

Vragen / afspraak maken

Heeft u vragen over activiteitgericht werken? Wilt u hulp bij het implementeren ervan binnen uw kantoor? Neem dan contact op met een van onze experts en plan geheel kosteloos een afspraak voor een online intake of meld u aan voor een van de gratis inspiratiesessies.

E agw@sra.nl
T 030 6566060

                                                                                                                 << Vorige stap - Volgende stap >>

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren