Thuis in uw branche

Fase 1: Cultuur en processen

Nadat u op strategisch niveau de uitgangspunten van uw organisatiestrategie heeft uitgewerkt, gaat deze fase in op implicaties op tactisch niveau.

We brengen van uw organisatie het volgende in beeld:

Werkprocessen

Wat zijn de kernprocessen van uw organisatie en op welke manier dragen deze bij aan uw missie, visie en strategie?

Cultuur

Welke normen en waarden zijn kenmerkend voor uw organisatie? Op welke manier dragen deze bij aan uw missie, visie en strategie? Wat zou hierin anders moeten?

IT-landschap

In welke mate faciliteert de inrichting van uw IT-landschap uw strategische uitdagingen?

Wat levert het u op?

Bovenstaande elementen worden in kaart gebracht door een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals diepte-interviews, observaties en documentanalyses.

Alle bevindingen, conclusies en aanbevelingen worden uitgewerkt in een totaalrapportage waarin praktische toepasbaarheid centraal staat.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Marc Johnston:

Marc Johnston

Marc Johnston
Controller SRA
T 030 656 6060
E mjohnston@sra.nl

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren