Thuis in uw branche

Fase 2: klankbordgroep

Naast een stuurgroep is het ook belangrijk dat er een klankbordgroep wordt samengesteld. Een klankbordgroep volgt de activiteiten in het project en creëert draagvlak voor met name de interne organisatie.

Samenstellen klankbordgroep

Bij het samenstellen van de klankbordgroep is het belangrijk om bij de volgende vragen stil te staan:

  • Wat is het doel van het project?
  • Klankbordgroep, wat is het doel hiervan?
  • Welk type deelnemers willen wij samenstellen in de groep?
  • Welke kennis moeten zij met zich meebrengen?
  • Wat is en wordt de rol van elke deelnemer? 

*De ideale samenstelling is 8 tot 10 deelnemers

Afspraken maken over verwachtingen en rol klankbordgroep

  • Maak duidelijke afspraken over de rol en verantwoordelijkheden.
  • Maak een planning van overlegstructuur en deadlines.
  • Zorg voor een linked-pin die bij zowel stuurgroep als klankbordoverleggen aanwezig is.
  • Maak afspraken over de communicatie naar de organisatie.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren