Thuis in uw branche

Activiteitgericht werken: Fase 3

In deze fase gaan we het plan van aanpak, zoals we dat in fase 2 hebben uitgedacht, ten uitvoer brengen. De communicatie naar de interne organisatie wordt nu ook belangrijk.

Stuurgroep

De stuurgroep is het bewakende en bijsturende orgaan van het project. De hoofdtaken bestaan uit:

  • Bewaking en begeleiding uitvoering proces
  • Communicatieplan
  • Integratie bestaande processen

Klankbordgroep

Een klankbordgroep volgt de activiteiten in het project en creëert draagvlak voor met name de interne organisatie. Dit komt tot uiting in de volgende deeltaken:

  • Formeren werkgroepen
  • Uitwerken 'Nieuwe werken'
  • Werkstijlgids
  • Enquêtes
  • Workshops/trainingen/coaching
  • Inventarisatie archief/digitalisering

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Marc Johnston:

Marc Johnston

Marc Johnston
Controller SRA
T 030 656 6060
E mjohnston@sra.nl

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren